مهارت‌های حرکتی

در عصب شناسی، به مجموعه حرکتهایی که با هم ترکیب شده تا یک حرکت بهینه و هماهنگ همچون بالا بردن دست را به وجود آورند مهارت‌های حرکتی گفته می‌شود.

  • جستارهای وابسته

جستارهای وابسته

زبان های دیگر
dansk: Motorik
Deutsch: Motorik
English: Motor skill
español: Motricidad
suomi: Motoriikka
Bahasa Indonesia: Gerakan motorik
Nederlands: Motoriek
norsk: Motorikk
română: Biomotricitate
svenska: Motorik
中文: 动作技能