مفصل اخرمی‌ترقوه‌ای

مفصل اخرمی-چنبری
Gray326.png
شانه (بدن) و مفصل اخرمی-چنبری
Gray328.png
Glenoid cavity of the right کتف
جزئیات
لاتینArticulatio acromioclavicularis
شناسه‌ها
فهرست گریp.315
سرعنوان پزشکیA02.835.583.032
دورلندز
/السویر
a_64/12160945
واژگان آناتومیA03.5.03.001
اف‌ام‌اِی25898
واژگان کالبدشناسی

مفصل اخرمی-چنبری [۱] یا مفصل آکرومیوکلاویکولار جزیی از کمربند شانه‌ای است. این مفصل در قله شانه قرار دارد و از اتصال زائده ٔ اخرمی (آکرومیون) استخوان کتف به استخوان ترقوه تشکیل می‌شود.