مالاویسور

مالاویسور
August 1, 2012 - Malawisaurus on Display at the Royal Ontario Museum.jpg
مالاویسور، Malawisaurus
آرایه‌شناسی (زیست‌شناسی)
فرمانرو:جانوران
بالاشاخه:دوم‌دهانیان
شاخه:طنابداران
زیرشاخه:مهره‌داران
فروشاخه:آرواره‌داران
بالارده:چهاراندامان
رده:خزندگان
فرورده:شاه‌سوسمارسانان
بالاراسته:دایناسور
راسته:خزنده‌کفلان
زیرراسته:سوسمارپاشکلان
فروراسته:ساروپودا

مالاویسور (نام علمی: Malawisaurus) نام یک گونه از زیرراسته سوسمارپاشکلان است.

منابع

زبان های دیگر
català: Malawisaure
čeština: Malawisaurus
Deutsch: Malawisaurus
English: Malawisaurus
español: Malawisaurus
français: Malawisaurus
Nederlands: Malawisaurus
ଓଡ଼ିଆ: Malawisaurus
polski: Malawizaur
português: Malawissauro
Tiếng Việt: Malawisaurus