مالاویسور

مالاویسور
سن: آپتین
O
S
D
C
P
T
J
K
N
August 1, 2012 - Malawisaurus on Display at the Royal Ontario Museum.jpg
مالاویسور، Malawisaurus
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
Superphylum: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌سوسمارسانان
Superorder: دایناسور
راسته: خزنده‌کفلان
زیرراسته: سوسمارپاشکلان
فروراسته: ساروپودا

مالاویسور (نام علمی: Malawisaurus) نام یک گونه از زیرراسته سوسمارپاشکلان است.

منابع

زبان های دیگر
català: Malawisaure
čeština: Malawisaurus
Deutsch: Malawisaurus
English: Malawisaurus
español: Malawisaurus
français: Malawisaurus
Nederlands: Malawisaurus
ଓଡ଼ିଆ: Malawisaurus
polski: Malawizaur
português: Malawissauro
Tiếng Việt: Malawisaurus