لیپوپروتئین پرچگالی

لیپوپروتئین پرچگالی[۱] یا اچ‌دی‌ال (به انگلیسی: High Density Lipoprotein)(در زبان عام کلسترول خوب) نوعی لیپوپروتئین هستند که به اچ دی ال (به انگلیسی: HDL) نیز معروفند.

این دسته از لیپوپروتئین‌ها کلسترول را از بافتهای خارج کبدی به کبد بمنظور دفع در صفرا تسریع می‌کنند.

میزان مناسب این نوع لیپوپروتئینها در خون، خطر ابتلا به بیماری کرنری قلبی را کاهش می‌دهد.[۲]

چگالی (g/mL)گروهقطر (nm)% پروتئین% کلسترول% فسفولیپید% triacylglycerol
& cholesterol ester
>۱٫۰۶۳HDL۵–۱۵۳۳۳۰۲۹۴
۱٫۰۱۹–۱٫۰۶۳LDL۱۸–۲۸۲۵۵۰۲۱۸
۱٫۰۰۶–۱٫۰۱۹IDL۲۵–۵۰۱۸۲۹۲۲۳۱
۰٫۹۵–۱٫۰۰۶لیپوپروتئین بس کم‌چگال۳۰–۸۰۱۰۲۲۱۸۵۰
<0.۹۵کیلومیکرون۱۰۰-۱۰۰۰<2۸۷۸۴

جستارهای دیگر

زبان های دیگر