قیمومت فرانسه بر سوریه و لبنان

سوریه و لبنان زیر قیمومت فرانسه
(۱۹۲۳−۱۹۴۶)
Mandate for Syria and the Lebanon.djvu
جلد جلویی سند قیمومت فرانسه ۱۹۲۲.
تاریخ ایجاد۱۹۲۰–۱۹۲۲
تاریخ تصویب۱۹۲۳
امضاکنندگانجامعه ملل
هدف

ایجاد مناطق زیر

نقشهٔ سوریه زیر نظر قیمومیت فرانسوی و چگونگی تقسیم این کشور به دست فرانسوی‌ها به چند دولت را نشان می‌دهد.
تظاهرات بانوان در دمشق به دلیل جدا شدن سنجاق اسکندرون از سوریه و الحاق آن به ترکیه در سال ۱۹۳۹.

قیمومت فرانسه بر سوریه و لبنان (به فرانسوی: Mandat français en Syrie et au Liban) و با اسم دیگر قیمومت فرانسه بر سوریه؛ یک نوع سیستم استعماری که بر سیاست و مجتمع سوریه تسلط داشت، از زمان شکست پادشاهی سوریه در جنگ میسلون در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۲۰ حاکم شد و در ۱۷ آوریل ۱۹۴۶، با خروج آخرین سرباز فرانسوی منقرض شد.[۱]

زبان های دیگر