قانون فارادی

قانون فاراده به یکی از موارد زیر مربوط می‌شود:

زبان های دیگر
Deutsch: Faradaygesetz
English: Faraday's law
Nederlands: Wet van Faraday
norsk nynorsk: Faradaylovene
português: Lei de Faraday
slovenčina: Faradayov zákon
Tiếng Việt: Định luật Faraday