فورونجین

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
اردوویسینزیرینترمادوسین→ پس از آن
کامبرینفورونجیناشکوب دهم۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین۴۹۴۴۹۷
ردیف سومگوژانگین۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوماشکوب چهارم۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم۵۱۴-۵۲۱
ترنوویناشکوب دوم۵۲۱-۵۲۹
فورتونین۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران→ پیش از آن

فورونجین (انگلیسی: Furongian) چهارمین و آخرین ردیف از دوره کامبرین است که از ۴۹۷ تا ۴۸۵٫۴ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. این ردیف پس از ردیف ۳ کامبرین و پیش از اشکوب ترمادوسین از دور اردویسین پیشین قرار دارد.

فورونجین به سه اشکوب پایبین، ژیانگشانین و اشکوب نام‌گذاری نشده ۱۰ کامبرین تقسیم می‌شود.

مرز بالای فورونجین با اشکوب ترمادوسین به عنوان زمان پدیدار شدن نخستین قیف‌دندانان در حدود ۴۸۵٫۴ میلیون سال پیش شناخته می‌شود.

  • منابع

منابع

پیش از آن پیشین‌زیستی ابردوران پیدازیستی
دوران دیرینه‌زیستی دوران میانه‌زیستی دوران نوزیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین تریاس ژوراسیک کرتاسه پالئوژن نئوژن کواترنری
زبان های دیگر
brezhoneg: Furongian
català: Furongià
Deutsch: Furongium
English: Furongian
español: Furongiense
français: Furongien
hrvatski: Furongij
Nederlands: Furongien
norsk nynorsk: Furongium
polski: Furong
português: Furongiano
srpskohrvatski / српскохрватски: Furongij
Tiếng Việt: Thống Phù Dung