فضای کاربری

یک سیستم‌عامل مدرن، معمولاً حافظه مجازی را به دو بخش فضای هسته و فضای کاربری مجزا می‌کند. این تقسیم‌بندی عمدتاً به خاطر محافظت از داده‌ها و همچنین حفظ صحت عملکرد سیستم در برابر خطاها و اشکالات (با بهبود تحمل خطا) و همچنین رفتار مخرب (با فراهم کردن امنیت) است.

فضای هسته

فضای هسته صرفاً برای اجرا کردن هسته ممتاز، افزونه‌های هسته (ماژول‌ها)، و گرداننده‌های دستگاه رزرو شده‌است. در مقابل، فضای کاربری به قسمتی از حافظه سیستم گفته می‌شود که برنامه‌های کاربردی و برخی از درایورها در آن اجرا می‌شوند.

زبان های دیگر