فامنین (زمین‌شناسی)
English: Famennian

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
کربونیفرمیسیسیپینتورنیسین→ پیش از آن
دوونینبالافامنین۳۵۸٬۹–۳۷۲٬۲
فراسنین۳۷۲٬۲–۳۸۲٬۷
میانهگیوتین۳۸۲٬۷–۳۸۷٬۷
ایفلین۳۸۷٬۷–۳۹۳٬۳
زیرینامسین۳۹۳٬۳–۴۰۷٬۶
پراگین۴۰۷٬۶–۴۱۰٬۸
لوخکووین۴۱۰٬۸–۴۱۹٬۲
سیلورینپریدولی→ پس از آن

فامنین (انگلیسی: Famennian) اشکوب جوان‌تر از دو اشکوب دور دوونین پسین است که بازه زمانی از ۳۷۲٫۲ تا ۳۵۸٫۹ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد. این اشکوب پس از فراسنین و پیش از تورنزین جای می‌گیرد.

طی اشکوب فراسنین چهاراندامان برای نخستین بار پدیدار شدند. در دریاها نیز گروهی جدید از سرپایان شاخ‌قوچی پدیدار شدند که باعث تنوع زیستی ویژه‌ای شده و پس از پراکندگی در سراسر زمین، به‌طور ناگهانی منقرض شدند.

آغاز فامنین با رویداد انقراض دونین پسین و پایان آن نیز با رویداد انقراض شدید ولی کوچک‌تری شناخته می‌شود.

  • منابع

منابع

زبان های دیگر
Afrikaans: Famennium
العربية: الفاميني
català: Famennià
Deutsch: Famennium
English: Famennian
español: Fameniense
français: Famennien
magyar: Famenni
italiano: Famenniano
latviešu: Famenas stāvs
Nederlands: Famennien
polski: Famen
português: Fameniano
српски / srpski: Фаменин
Tiếng Việt: Tầng Famenne