فالانژ (ابهام‌زدایی)

امروزه فالانژ به هر فرد از گروههای فشار اطلاق می شود که با ایجاد خشونت و ضرب و شتم در جهت منافع گروه، حزب، ویا جریانی خاص یا حکومت سعی در غالب کردن روش یا طرز فکری خاص در جامعه سیاسی کشور دارد. همچنین فالانژ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد:

زبان های دیگر
azərbaycanca: Falanqa
brezhoneg: Falange
català: Falange
euskara: Falange
galego: Falanxe
italiano: Falange
Nederlands: Falangisme