عقاب منزوی تاج‌دار
English: Chaco eagle

عقاب منزوی تاج‌دار
Harpyhaliaetus coronatus.jpg
عقاب منزوی تاج‌دار، Buteogallus coronatus
وضعیت بقا
آرایه‌شناسی
فرمانرو:جانوران
شاخه:طنابداران
رده:پرندگان
تیره:قوشیان
سرده:سارگپه‌های خروسی
Species:B. coronatus
نام علمی
Buteogallus coronatus

عقاب منزوی تاج‌دار (نام علمی: Buteogallus coronatus) نام یک گونه از سرده سارگپه‌های خروسی است.

منابع