شمول معنایی

در زبان‌شناسی، شُمول معنایی (Hyponymy) یا تَضَمُّن به حالتی اشاره دارد که معنای یک واژه به طور کامل توسط یک واژه دیگر که معنای فراگیرتری دارد پوشش داده شود، برای نمونه معنای چای توسط معنای نوشیدنی پوشش داده می‌شود و معنای سرخ توسط معنای رنگ.

در این نمونه‌ها واژه چای و سرخ واژه‌های زیرشمول[۱] hyponym و نوشیدنی و رنگ واژه‌های فراشمول[۲] hypernym نامیده می‌شوند. واژه‌هایی که تحت یک واژه کلی (بالاتر) قرار گرفته‌اند، واژه‌های هم‌شمول cohyponym نامیده می‌شوند، بنابراین، کلمه‌های اسب و سگ که هر دو تحت معنای حیوان قرار دارند کلمه‌هایی هم‌شمول‌اند. واژه حیوان نیز در اینجا واژه‌ای فراشامل است.

گاه در ترجمه‌ها زمانی که واژه‌ای در زبان مبدأ برابر دقیقی در زبان مقصد ندارد مترجمان از برابرهای معناشمول‌تری استفاده می‌کنند.

برخی کلمات و عبارت‌ها در ظاهر زیرشمول واژه دیگر به نظر می‌آیند ولی در اصل زیرشمول نیستند، برای نمونه «رئیس جمهور پیشین» را نمی‌توان نوعی «رئیس جمهور» و زیرشمول آن لغت به‌شمار آورد زیرا رئیس جمهور پیشین دیگر رئیس جمهور نیست.

  • منابع

منابع

  • Linguistica: مرجع اطلاع‌رسانی زبان‌شناسی، معناشناسی و کاربردشناسی. بازدید: مارس ۲۰۱۳.
  • شجاع رضوی، سعیده: جنسیت و شمول معنایی. فصلنامه پازند، ۱۳۸۶. سال سوم، شماره ۱۰.
  1. واژه مشمول هم نامیده شده
  2. برابر فرهنگستان زبان فارسی.
زبان های دیگر
Afrikaans: Hiponiem
العربية: اسم مشمول
bosanski: Hiponim
català: Hipònim
Esperanto: Hiponimo
español: Hipónimo
euskara: Hiponimo
hrvatski: Hiponim
日本語: 下位語
қазақша: Гипонимдер
Nederlands: Hyponiem
norsk: Hyponym
srpskohrvatski / српскохрватски: Hiponim
slovenščina: Podpomenka
svenska: Hyponymi