شاه‌خزنده‌ریختان

شاه‌خزنده‌ریختان
سن: Late Permian تا Present
O
S
D
C
P
T
J
K
N
Trilophosaurus BW.jpg
شاه‌خزنده‌ریختان، Archosauromorpha
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
Superphylum: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان

شاه‌خزنده‌ریختان (نام علمی: Archosauromorpha) نام یک کلاد دوکاوان است.

Archosauriformes 

پروتروسوکوس
سارماتوسوکوسفوگوسوکوس
اوسمولسکینا
Koilamasuchus  سرخ‌سوسماران 

شانسیسوکوس
وجوشکویااریتروسوکوس


ائوپارکریا
چانارسوکوس

Vancleaveaدوسولیا  شاه‌خزندگان 

سوسمارنماهاپرنده‌گردنانArchosauriformes 
  نخست‌سوسماران 

آرکوسورپروتروسوکوس

اریتروسوکوس
Vancleavea  Proterochampsia 

تروپیدوسوکوسچانارسوکوس

ائوپارکریا


  کروروتارسی 
  فیتوسور

Parasuchus
SmilosuchusPseudopalatus
  شاه‌خزندگان 

سوسمارنماهاپرنده‌گردنان

منابع

زبان های دیگر
Afrikaans: Archosauromorpha
čeština: Archosauromorpha
Esperanto: Arkosaŭromorfoj
français: Archosauromorpha
日本語: 主竜様類
македонски: Архосауроморфи
Nederlands: Archosauromorpha
ଓଡ଼ିଆ: Archosauromorph
português: Archosauromorpha
српски / srpski: Archosauromorpha
українська: Архозавроподібні