سپیده‌دم نخست‌زیستی

paragneiss در کانادا. قدیمی‌ترین صخره زمین که نمونه‌هایش موجود است.
ابردوراندوراندورهمیلیون سال پیش
پیشین‌زیستیپیشین‌زیستی دیرینهسیدرین→ پس از آن
نخست‌زیستینو۲۵۰۰ - ۲۸۰۰
میانه۲۸۰۰ - ۳۲۰۰
دیرینه۳۲۰۰ - ۳۶۰۰
سپیده‌دم۳۶۰۰ - ۴۰۰۰
هادئن→ پیش از آن

سپیده‌دم نخست‌زیستی (انگلیسی: Eoarchean؛ n/‎) نخستین دوره زمین‌شناسی پس از سفت شدن پوسته زمین است. سپیده‌دم نخست‌زیستی نخستین دوره از ابردورهٔ نخست‌زیستی است و ۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیون سال پیش طول کشید. پیدایش حیات به حدود ۳۶۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیون سال پیش برمی‌گردد که فشار جو حدود ۱۰۰ تا 10 بار شد.

  • منابع

منابع