سودومونا

سودومونا
Pseudomonas aeruginosa 01.jpg
P. aeruginosa colonies on an ظرف آگار
آرایه‌شناسی
حوزه:باکتری
شاخه:پروتئوباکتریا
رده:گاماپروتئوباکتریا
راسته:Pseudomonadales
تیره:Pseudomonadaceae
سرده:Pseudomonas
Migula 1894
Type species
سودوموناس آئروژینوزا
Species

P. aeruginosa group

P. aeruginosa
P. alcaligenes
P. anguilliseptica
P. argentinensis
P. borbori
P. citronellolis
P. flavescens
P. mendocina
P. nitroreducens
P. oleovorans
P. pseudoalcaligenes
P. resinovorans
P. straminea

P. chlororaphis group

P. agarici
P. asplenii
P. aurantiaca
P. aureofaciens
P. chlororaphis
P. corrugata
P. fragi
P. lundensis
P. taetrolens

P. fluorescens group

P. antarctica
P. azotoformans
'P. blatchfordae'
P. brassicacearum
P. brenneri
P. cedrina
P. corrugata
P. fluorescens
P. gessardii
P. libanensis
P. mandelii
P. marginalis
P. mediterranea
P. meridiana
P. migulae
P. mucidolens
P. orientalis
P. panacis
P. protegens
P. proteolytica
P. rhodesiae
P. synxantha
P. thivervalensis
P. tolaasii
P. veronii

P. pertucinogena group

P. denitrificans
P. pertucinogena

P. putida group

P. cremoricolorata
P. entomophila
P. fulva
P. monteilii
P. mosselii
P. oryzihabitans
P. parafulva
P. plecoglossicida
P. putida

P. stutzeri group

P. balearica
P. luteola
P. stutzeri

P. syringae group

P. amygdali
P. avellanae
P. caricapapayae
P. cichorii
P. coronafaciens
P. ficuserectae
'P. helianthi'
P. meliae
P. savastanoi
لکه زاویه‌ای برگ‌کدوئیان
'P. tomato'
P. viridiflava

طبقه‌بندی نامشخص

P. abietaniphila
P. acidophila
P. agarici
P. alcaliphila
P. alkanolytica
P. amyloderamosa
P. asplenii
P. azotifigens
P. cannabina
P. coenobios
P. congelans
P. costantinii
P. cruciviae
P. delhiensis
P. excibis
P. extremorientalis
P. frederiksbergensis
P. fuscovaginae
P. gelidicola
P. grimontii
P. indica
P. jessenii
P. jinjuensis
P. kilonensis
P. knackmussii
P. koreensis
P. lini
P. lutea
P. moraviensis
P. otitidis
P. pachastrellae
P. palleroniana
P. papaveris
P. peli
P. perolens
P. poae
P. pohangensis
P. protegens
P. psychrophila
P. psychrotolerans
P. rathonis
P. reptilivora
P. resiniphila
P. rhizosphaerae
P. rubescens
P. salomonii
P. segitis
P. septica
P. simiae
P. suis
P. thermotolerans
P. toyotomiensis
P. tremae
P. trivialis
P. turbinellae
P. tuticorinensis
P. umsongensis
P. vancouverensis
P. vranovensis
P. xanthomarina

سودومونا (به انگلیسی: Pseudomonas)، (با ریشه یونانی به معنای یگان فریب دهنده) سرده (جنس) مهمی از باکتری‌های گرم منفی متعلق به شاخه پروتئوباکتریا ، رده گاماپروتئوباکترها هستند. این ارگانیسم‌های هوازی تنوع زیادی دارند. گونه‌های این سرده اغلب میله‌ای شکل، بدون اسپور، تاژک دار، کاتالاز مثبت و اکسیداز مثبت هستند.متابولیسم گونه‌های سودوموناس تنفسی بوده وحالت تخمیری ندارند. این باکتری‌ها اغلب خاکزی هستند و قادرند از ۱۵۰ ترکیب آلی بعنوان منبع کربن وانرژی استفاده نمایند.

زبان های دیگر
العربية: زائفة
català: Pseudomonas
čeština: Pseudomonas
Deutsch: Pseudomonas
English: Pseudomonas
español: Pseudomonas
euskara: Pseudomonas
français: Pseudomonas
galego: Pseudomonas
עברית: Pseudomonas
hrvatski: Pseudomonas
Bahasa Indonesia: Pseudomonas
italiano: Pseudomonas
Nederlands: Pseudomonas
polski: Pseudomonas
português: Pseudomonas
Simple English: Pseudomonas
slovenščina: Pseudomonas
svenska: Pseudomonas
Türkçe: Pseudomonas
українська: Pseudomonas
Tiếng Việt: Pseudomonas