سلطان‌آباد

سلطان‌آباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

زبان های دیگر
azərbaycanca: Soltanabad
Cebuano: Soltanabad
English: Soltanabad
svenska: Soltanabad