سایکرومتری

سایکرومتری (به انگلیسی: Psychrometry) دانش مربوط به آمیخته هوا و بخار یا عبارتی نم شناسی است. این دانش به بررسی ویژگی‌های فیزیکی و ترمودینامیکی اصلی این آمیخته مانند دمای حباب خشک، دمای حباب تر، نم نسبی، آنتالپی آمیخته و .. می‌پردازد.

نمودارهای سایکرومتری برای بررسی شرایط خشک‌کردن قطعات سرامیکی بکار می‌روند.

نمودار سایکرومتریک

نمودار سایکرومتریک

نمودار سایکرومتریک (به انگلیسی: Psychrometric charts) یا جدول زیست–اقلیمی ساختمانی داده‌های اطلاعاتی حاصل از اقلیم همچون دمای خشک، دمای مرطوب وفشار بخار در روی نمودار مشخص می‌شوند و سپس با استفاده از این داده‌ها به تجزیه و تحلیل آن‌ها پرداخته و در نهایت شرایط اقلیمی و اصولی را که برای طراحی باید استفاده شود مشخص می‌شود. باید توجه داشت که این نمودار را می‌توان به‌طور جداگانه برای هر شهر تنظیم نمود تا دقت اصول تعیین شده بالا رود.

علائم

علایم تعیین شده در نمودار:

N محدودهٔ منطقهٔ آسایش

N’ محدودهٔ شرایط قابل تحمل

M محدودهٔ شرایطی که استفاده ازمصالح ساختمانی متناسب بااقلیم، در ایجاد منطقهٔ آسایش در داخل ساختمان مؤثر است.

M’ محدودهٔ شرایط قابل تحمل در صورت استفاده از مصالح متناسب با اقلیم

V محدودهٔ استفاده ازکوران درساختمان‌های معمولی

V’ محدودهٔ استفاده از کوران در ساختمانهایی که برای استفاده از تهویهٔ طبیعی طراحی شده‌اند.

EC محدودهٔ استفاده از کولر آبی در ساختمان‌های معمولی

EC’ محدودهٔ استفاده از کولر آبی در ساختمانهایی که به‌طورموثرعایق کاری حرارتی شده وسطح خارجی انها نیز سفید رنگ است.

AC محدودهٔ شرایطی که تنها استفاده از تهویهٔ مطبوع مؤثر است.

D محدوده‌ای که به دستگاه رطوبت‌زن نیاز است.

W محدوده‌ای که علاوه بر تهویهٔ مطبوع، استفاده از دستگاه رطوبت‌گیر نیز لازم است.

H محدودهٔ تأثیرمصالح در گرمایش ساختمان

H’ محدودهٔ استفاده از مصالح متناسب با اقلیم در گرمایش ساختمان

زبان های دیگر
العربية: قياس الرطوبة
català: Psicrometria
Deutsch: Psychrometrie
Ελληνικά: Υγρομετρία
español: Psicrometría
français: Psychrométrie
hrvatski: Psihrometrija
italiano: Psicrometria
português: Psicrometria
srpskohrvatski / српскохрватски: Psihrometrija
Türkçe: Psikrometri