سانتا ئولالیا د اسکس

سانتا ئِولالیا د اُسکُس دهستانی در استان آستوریاس اسپانیا است.

در این دهستان ۵۵۷ نفر زندگی می‌کنند. مساحت این دهستان ۴۷٫۱۲ کیلومتر مربع است.

زبان های دیگر