ردیف ۳ کامبرین
English: Miaolingian

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
اردوویسینزیرینترمادوسین→ پس از آن
کامبرینفورونجیناشکوب دهم۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین۴۹۴۴۹۷
ردیف سومگوژانگین۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوماشکوب چهارم۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم۵۱۴-۵۲۱
ترنوویناشکوب دوم۵۲۱-۵۲۹
فورتونین۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران→ پیش از آن

ردیف ۳ کامبرین (انگلیسی: Cambrian Series 3) سومین ردیف از دوره کامبرین است که هنوز به‌طور رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی نام‌گذاری نشده است. این ردیف از حدود ۵۰۹ تا ۴۹۷ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد و به سه اشکوب تقسیم می‌شود: اشکوب ۵، درومین و گوژانگین. این ردیف بالای ردیف ردیف ۳ کامبرین و در زیر فورونجین قرار دارد.

  • منابع

منابع

پیش از آن پیشین‌زیستی ابردوران پیدازیستی
دوران دیرینه‌زیستی دوران میانه‌زیستی دوران نوزیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین تریاس ژوراسیک کرتاسه پالئوژن نئوژن کواترنری
زبان های دیگر
العربية: المياولينغي
brezhoneg: Kambrian krenn
Deutsch: Miaolingium
English: Miaolingian
español: Miaolingiense
français: Miaolingien
hrvatski: Srednji kambrij
italiano: Cambriano medio
norsk nynorsk: Mellomkambrium
português: Miaolingiano
srpskohrvatski / српскохрватски: Srednji kambrij
svenska: Miaoling
Tiếng Việt: Cambri trung