ردیف ۲ کامبرین

سامانهردیفاشکوبمیلیون سال پیش
اردوویسینزیرینترمادوسین→ پس از آن
کامبرینفورونجیناشکوب دهم۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین۴۹۴۴۹۷
ردیف سومگوژانگین۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
اشکوب پنجم۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوماشکوب چهارم۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم۵۱۴-۵۲۱
ترنوویناشکوب دوم۵۲۱-۵۲۹
فورتونین۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران→ پیش از آن

ردیف ۲ کامبرین (انگلیسی: Cambrian Series 2) دومین ردیف از دوره کامبرین است که نام‌گذاری نشده است. این ردیف بالای ردیف ترنووین و در زیر ردیف ۳ کامبرین قرار دارد.

ردیف ۲ کامبرین به دلیل نداشتن مرز مشخص در بالا و پایین خود و تقسیم به اشکوب‌های دیگر، به‌طور رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی تعریف و به رسمیت شناخته نشده است. مرز زیرین این ردیف حدود ۵۲۱ و مرز بالای آن نیز حدود ۵۰۹ میلیون سال پیش برآورد شده است.

  • منابع

منابع

پیش از آن پیشین‌زیستی ابردوران پیدازیستی
دوران دیرینه‌زیستی دوران میانه‌زیستی دوران نوزیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین تریاس ژوراسیک کرتاسه پالئوژن نئوژن کواترنری
زبان های دیگر
brezhoneg: Kambrian abred
hrvatski: Rani kambrij
norsk nynorsk: Tidleg kambrium
português: Cambriano Inferior
srpskohrvatski / српскохрватски: Donji kambrij