دوقطبی (مدار الکتریکی)

نمونه‌ای از یک شبکهٔ دوقطبی. توجه کنید که شرط یکسان بودن جریان ورودی و خروجی هر قطب برقرار است.

در مدارهای الکتریکی به هر زوج از سرهای یک بخش از مدار که جریان رفت یکی از سرها با جریان برگشت سر دیگر برابر باشد یک قطب می‌گویند.[۱]از اصطلاح یک‌قطبی برای اشاره به یک شبکهٔ دوسر،[۲] و از دوقطبی برای اشاره به یک شبکهٔ چهارسر که سرهای آن از دو جفت تشکیل شده‌اند استفاده می‌شود. منظور از جفت بودن سرها در اینجا این است که اگر سر ۱ و ۱' با هم جفت باشند، آنگاه در هر لحظه و برای هر نوع اتصال خارجی‌ای، جریان داخل‌شده به سر ۱ با جریان خارج‌شده از سر ۱' برابر است. این موضوع برای سرهای ۲ و ۲' هم صادق است.[۳]

در دوقطبی‌ها معمولاً قطب سمت چپ را قطب ورودی (v۱ و i۱) و قطبی که در سمت راست قرار دارد را قطب خروجی در نظر می‌گیرند (v۲ و i۲).[۴]

علاوه بر دستگاه‌های دوقطبی رایج مانند ترانسفورماتورها سلف‌های تزویج‌شده و ژیراتورها، بسیاری از دستگاه‌های سه‌سر مانند ترانزیستورها و لامپ‌های خلاء نیز به عنوان دوقطبی در نظر گرفته می‌شوند. آرایش‌های امیتر مشترک، کلتکتور مشترک و بیس مشترک در ترانزیستورها از این جمله هستند که برای به دست آمدن آن‌ها به ترتیب پایه‌های بیس، امیتر و کلیکتور به عنوان پایهٔ مشترک بین دو قطب در نظر گرفته می‌شود.[۵]

زبان های دیگر
čeština: Dvojbran
Deutsch: Zweitor
español: Cuadripolo
français: Quadripôle
italiano: Quadripolo
português: Quadripolo
українська: Чотириполюсник