دوازده‌لوزوجهی

لوزی‌پهلوی دوازده‌تایی.

دوازده‌لوزوجهی یک شکل چندوجهی کوژ است که دوازده وجه لوزی‌شکل دارد.

  • منابع

منابع

  • ویکی‌پدیای انگلیسی.
  • قریب، عبدالکریم، چگونه کانی‌ها را می‌توان شناخت، تهران: ۱۳۴۴.
زبان های دیگر