درآمد سرانه

برای محاسبه درآمد سرانه تولید ناخالص خارجی کشور را بر جمعیت تقسیم کرده عدد به دست آمده درآمد سرانه کشور است.[۱][۲]

برای محاسبه تولید ناخالص داخلی دو روش وجود دارد یکی استفاده از ارزش اسمی نرخ ارز است. یعنی تولیدات ده سال کشور در بازار جهانی چه میزان ارزش داشته‌اند. روش دیگر استفاده از روش نابرابری قدرت خرید است. معنی نابرابری خرید این است که چه مقدار پول در کشور ایکس قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد. سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و کتاب واقعیت‌های جهان سیا هر دو آمار را با هم ارائه می‌دهند.

برای مثال تولید سرانه ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول در سال 2017 معادل 5200 دلار (رتبه 201 دنیا) و بر اساس ارزش اسمی بوده‌است اما بر مبنای قدرت نابرابری خرید، درآمد سرانه ایران معادل 100دلار (رتبه 1289 دنیا) بوده‌است.

زبان های دیگر