داپینگین
English: Dapingian

زمان‌بندی زمین‌شناسی
 پیدازیستی (فانروزوئیک)  نوزیستی (سنوزوئیک) کواترنری
نئوژن
پالئوژن
 میانه‌زیستی (مزوزوئیک) کرتاسه
ژوراسیک
تریاس
 دیرینه‌زیستی (پالئوزوئیک) پرمین
کربونیفر
دوونین
سیلورین
اردویسین
کامبرین
 نهان‌زیستی  (پرکامبرین)پیشین‌زیستی (پروتروزوئیک)
نخست‌زیستی (آرکئن)
پیشازیستی (هادئن)

داپینگین (به انگلیسی: Dapingian) سومین اشکوب دوره اردویسین و نخستین اشکوب اردویسین میانه است که در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب فلوئین و پیش از داریویلین جای می‌گیرد. داپینگین بازه زمانی ۲٫۷ میلیون ساله از ۴۷۰ تا ۴۶۷٫۳ میلیون سال پیش را در بر می‌گیرد.[۱]

  • پانویس

پانویس

  1. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Dapingian». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی.
دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین
زبان های دیگر
العربية: الدابنغي
български: Дапингий
Deutsch: Dapingium
English: Dapingian
español: Dapingiense
français: Dapingien
italiano: Dapingiano
Nederlands: Dapingien
polski: Daping
Tiếng Việt: Tầng Đại Bình