حداکثر اکسیژن مصرفی

حداکثر اکسیژن مصرفی یا VO2 max(همچنین حداکثر جذب اکسیژن) حداکثر میزان اکسیژن مصرفی است که به عنوان اندازه‌گیری کردن مقدار اکسیژن در یک فعالیت ورزشی می‌باشد.[۱]حداکثر اکسیژن مصرفی مربوط به ایروبیک تناسب اندام یک فرد نیز می‌شود و یکی از عامل‌های تعیین کننده حداکثر میزان تحمل یک فرد در هنگام ورزش کردن است.[۱]نام‌هایی که شامل آن می‌شود: V- حجم، O2-گاز اکسیژن، max-حداکثر[۱]

انواع

اندازه‌گیری کردن حداکثر اکسیژن مصرفی از طریق یک سبد سوخت و ساز بدن پیشرفته در طول یک آزمون ورزش مدرج بر روی تردمیل
  1. بر اساس ضربان قلب به هنگام استراحت[۲]
  2. بر اساس راه رفتن به اندازه ۱مایل (هر مایل تقریباً ۱٫۶ کیلومتر است).[۳]
  3. بر اساس سه دقیقه تست دویدن روی پله[۳]
  4. بر اساس ۱٫۵مایل دویدن/راه رفتن.[۴]
زبان های دیگر