حداکثر اکسیژن مصرفی

حداکثر اکسیژن مصرفی یا VO2 max(همچنین حداکثر جذب اکسیژن) حداکثر میزان اکسیژن مصرفی است که به عنوان اندازه‌گیری کردن مقدار اکسیژن در یک فعالیت ورزشی می‌باشد. [۱] حداکثر اکسیژن مصرفی مربوط به ایروبیک تناسب اندام یک فرد نیز می‌شود و یکی از عامل‌های تعیین کننده حداکثر میزان تحمل یک فرد در هنگام ورزش کردن است. [۱] نام‌هایی که شامل آن می‌شود: V- حجم، O2- گاز اکسیژن، max-حداکثر [۱]

انواع

اندازه‌گیری کردن حداکثر اکسیژن مصرفی از طریق یک سبد سوخت و ساز بدن پیشرفته در طول یک آزمون ورزش مدرج بر روی تردمیل
  1. بر اساس ضربان قلب به هنگام استراحت [۲]
  2. بر اساس راه رفتن به اندازه ۱ مایل (هر مایل تقریباً ۱٫۶ کیلومتر است). [۳]
  3. بر اساس سه دقیقه تست دویدن روی پله [۳]
  4. بر اساس ۱٫۵مایل دویدن/راه رفتن. [۴]