جنگ جانشینی اتریش

جنگ جانشینی اتریش
Battle of Fontenoy 1745.PNG
نبرد فونتاری
تاریخ۱۶ دسامبر ۱۷۴۰ – ۱۸ اکتبر ۱۷۴۸
(۷ سال، ۱۰ ماه و ۲ روز)
مکاناروپا، آمریکای شمالی و هندوستان
نتیجهپیمان اکس شاپل
  • ماریا ترزا حکومت اتریش، بوهمیا و مجارستان را حفظ کرد.
  • شوهر ماریا ترزا، فرانسیس لورین به عنوان امپراتور مقدس روم برگزیده شد.
طرفین درگیر
 فرانسه
 پادشاهی پروس (1740–42, 1744–45)
اسپانیا اسپانیا
بایرن باواریا (1741–45)
 Saxony (1741–42)
پادشاهی ناپل ناپل
 جمهوری جنوا (1745–48)
سوئد سوئد (1741–43)
 امپراتوری هابزبورگ
 Great Britain
استان هانوفر هانوفر
 جمهوری هلند
 Saxony (1743–45)
 پادشاهی ساردنی (1742–48)
 روسیه (1741–43, 1748)

جنگ جانشینی اتریش [۱] با مرگ ناگهانی شارل ششم امپراتوری مقدس روم در ۲۰ اکتبر ۱۷۴۰ میلادی، دخترش ماری ترزا بر تخت نشست ولی شهریاران دیگر امپراتوری مقدس روم این را نپذیرفتند و به مدت هشت سال (دسامبر ۱۷۴۰-اکتبر ۱۷۴۸) با او به نبرد پرداختند.

زبان های دیگر
Bahasa Indonesia: Perang Penerus Austria