جایزه انترالیه

جایزه انترالیه (به فرانسوی: The prix Interallie)، جایزه ادبی فرانسوی است که اعطاء می‌شود. هر سال در ماه دسامبر، در حدود یک هفته بعد از اعلام جایزه گنکور برای بهترین رمان سال اعطاء می‌شود. رمان برنده باید مضمونی جهانی و عامه پسند داشته باشد. برای جایزه هر نویسنده ای را ممکن است نامزد کنند اما روزنامه نگاران مقدم داشته می‌شوند. اعطای جایزه که با مهمانی ناهار همراه است، نخستین بار در سال ۱۹۳۰ به وسیلهٔ جمعی ژورنالیست که در مورد برنده داوری می‌کنند انجام گرفتو جایزه نقدی نیست.

سالنام برندهنام اثریادداشت
۱۹۳۰آندره مالروشاهراه
۱۹۳۷رومن روسلدرۀ بی بهار
۱۹۵۷پل گیمارکوچه هارو
۱۹۵۸برتران پوارو-دلپشLe Grand Dadais
۱۹۶۴رنه فالهParis au mois d'août
۱۹۶۹پیر شوئندورفر
۱۹۷۰میشل دئون
۱۹۷۳لوسین بودار
۱۹۹۱سباستین ژاپریسو
۲۰۰۰پاتریک پواور داروور
۲۰۰۳فردریک بایگبدر
۲۰۰۵میشل ولبک
  • منابع

منابع

  • درودی، سعید (بهار ۱۳۷۳). اطلاعات عمومی سخن. انتشارات سخن.
  • http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Prix_Interallié&oldid=503013915
زبان های دیگر
français: Prix Interallié
Nederlands: Prix Interallié
русский: Интералье
Tiếng Việt: Prix Interallié