تنه خرمایی
English: Caudex

کادوکس چوبی نخل خرما

تنه خرمایی یا کاودکس (به انگلیسی: Caudex) به عنوان نامی برای ساقه‌های زیر زمینی نیز استفاده می‌شود. اما در دانش گیاه‌شناسی، امروزه واژهٔ کاودکس منظور ساقهٔ گیاهانی است که از نظر ریخت‌شناسی ظاهر متفاوتی از گیاهان دو لپه‌ای گلدار دارند. برای مثال ساقهٔ گیاهانی چون نخل، سرخس و سرخس نخلی کادوکس تلقی می‌شوند.

جستارهای وابسته

زبان های دیگر
Afrikaans: Koudeks
català: Càudex
Deutsch: Caudex
English: Caudex
español: Cáudice
français: Caudex
Latina: Caudex
Nederlands: Caudex
polski: Kaudeks
português: Cáudice
русский: Стеблекорень
中文: 茎基