تریاس پسین

سامانهردیفاشکوبسن
(میلیون سال)
ژوراسیکپیشینهتانجین→ پس از آن
تریاسپسینراتین۲۰۱٫۳–۲۰۸٫۵
نورین۲۰۸٫۵–۲۲۸
کارنین۲۲۸–۲۳۵
میانهلادینین۲۴۲–۲۳۵
آنیسین۲۴۲–۲۴۷٫۲
پیشیناولنکین۲۴۷٫۲–۲۵۱٫۲
ایندون۲۵۱٫۲–۲۵۲٫۲
پرمینپرمینچانگسینگین→ پیش از آن

آخرین دورهٔ تریاس که در حدود ۲۳۵ میلیون پیش آغاز شده و در حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش به پایان رسیده‌است. این دوره آخرین و طولانی‌ترین دورهٔ تریاس است که با اتمام آن کرهٔ زمین به دوران بعدی زمین‌شناسی یعنی ژوراسیک وارد می‌شود.

زبان های دیگر
English: Late Triassic
srpskohrvatski / српскохрватски: Gornji trijas
Simple English: Upper Triassic
svenska: Yngre trias
українська: Пізній тріас