بتلفیلد

بازی‌ها

مشخصات مجموعه بازی های "میدان نبرد"
سال انتشار موتور گرافیکی عنوان پلت‌فرم‌ها
Win اواس ده PS2 Xbox 360 PS3 PS4 One
۲۰۰۲ Refractor 1 بتلفیلد ۱۹۴۲ آری آری نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۳ Refractor 2 * Battlefield 1942: The Road to Rome آری نه نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۳ Refractor 1 * Battlefield 1942: Secret Weapons of WWII آری آری نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۴ Refractor 1 بتلفیلد ویتنام آری نه نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۵ Refractor 2 بتلفیلد ۲ آری نه نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۵ RenderWare بتلفیلد ۲: مادرن کامبت نه نه آری آری آری نه نه نه
۲۰۰۵ Refractor 2 * Battlefield 2: Special Forces آری نه نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۶ Refractor 2 * Battlefield 2: Euro Force آری نه نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۶ Refractor 2 * Battlefield 2: Armored Fury آری نه نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۶ Refractor 2 بتلفیلد ۲۱۴۲ آری آری نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۷ Refractor 2 * Battlefield 2142: Northern Strike آری نه نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۸ فراست‌بایت (موتور بازی) بتلفیلد: بد کامپنی نه نه نه نه آری آری نه نه
۲۰۰۹ Refractor 2 بتلفیلد هیروز آری نه نه نه نه نه نه نه
۲۰۰۹ فراست‌بایت (موتور بازی) بتلفیلد ۱۹۴۳ نه نه نه نه آری آری نه نه
۲۰۱۰ Frostbite 1.5 بتلفیلد: جوخه بی انضباط ۲ آری نه نه نه آری آری نه نه
۲۰۱۰ Refractor 2 بتلفیلد آنلاین آری نه نه نه نه نه نه نه
۲۰۱۰ Frostbite 1.5 * Battlefield: Bad Company 2: Vietnam آری نه نه نه آری آری نه نه
۲۰۱۱ Refractor 2 Battlefield Play4Free آری نه نه نه نه نه نه نه
۲۰۱۱ فراست‌بایت (موتور بازی) بتلفیلد ۳ آری نه نه نه آری آری نه نه
۲۰۱۱ Frostbite 2 * Battlefield 3: Back to Karkand آری نه نه نه آری آری نه نه
۲۰۱۲ Frostbite 2 * Battlefield 3: Close Quarters آری نه نه نه آری آری نه نه
۲۰۱۲ Frostbite 2 * Battlefield 3: Armored Kill آری نه نه نه آری آری نه نه
۲۰۱۲ Frostbite 2 * Battlefield 3: Aftermath آری نه نه نه آری آری نه نه
۲۰۱۳ Frostbite 2 * Battlefield 3: End Game آری نه نه نه آری آری نه نه
۲۰۱۳ فراست‌بایت (موتور بازی) میدان نبرد ۴ آری نه نه نه آری آری آری آری
۲۰۱۳ فراست‌بایت (موتور بازی) * Battlefield 4: China Rising آری نه نه نه آری آری آری آری
۲۰۱۳/۲۰۱۴ فراست‌بایت (موتور بازی) * Battlefield 4: Second Assault آری نه نه نه آری آری آری آری
۲۰۱۴ فراست‌بایت (موتور بازی) * Battlefield 4: Naval Strike آری نه نه نه آری آری آری آری
۲۰۱۴ فراست‌بایت (موتور بازی) * Battlefield 4: Dragon's Teeth آری نه نه نه آری آری آری آری
۲۰۱۴ فراست‌بایت (موتور بازی) * Battlefield 4: Final Stand آری نه نه نه آری آری آری آری
۲۰۱۵ فراست‌بایت (موتور بازی) Battlefield Hardline آری نه نه نه آری آری آری آری
۲۰۱۶ فراست‌بایت (موتور بازی) Battlefield 1 آری نه نه نه آری آری † آری آری
یادداشت‌ها:
  • عناوینی که با این علامت مشخص شده اند جزو قسمت های اصلی این مجموعه محسوب نمی‌شوند بلکه فقط بروزرسانی قسمت های قبلی می باشند.
زبان های دیگر