الیصابات

اِلیصابات (اِلیزابت)[۱] یا ایشاع (اشیاع)[۲] همسر زکریا، و نخستین کسی است که پیامبری او را تصدیق کرد. او از دختران هارون کاهن یهودی و از خویشاوندان مریم مادر عیسی است.

ریشهٔ نام

الیصابات، برگرفته از واژه عبری اليشبا يا اِلیشِوَع یا اِلِیشابع است که در زبان یونانی به صورت الیزابت تغییر شکل داده است. معنای این واژه در زبان عبری جملهٔ «خداوند سوگند من است» یا «خدا او را قسم خورد» می‌باشد. لغت الیشو از دو بخش « اِلی» به معنی « خدای من» و شِوَ به معنی سوگند و «بازگشت» است. اسم‌هایی چون الیصابات، الیزابت، ایزابل و ایزابلا از این اسم مشتق گشته‌اند.

زبان های دیگر