الگو:عصرهای یخبندان

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

  • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل استفاده کنید.
    • اگر حالتی را تعیین نکرده باشید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse یا همان تاشدگی خودبه‌خودی، حالت پیش‌فرض است.


زبان های دیگر