افغان

  • افغان‌ها براي مردمان كه مربوط قوم پشتون ميباشد. اكثريت افغان ها در پاكستان زندگي ميكنند و صدر اعظم فعلي پاكستان هم افغان ميباشد. افغانستان كشوريست متشكل از چندين اقوام و بالاي ٧٥ درصد به زبان فارسي صحبت ميكنند. به شهروندان افغانستانافغانستانی خطاب ميشود.
  • پشتون‌ها
  • زبان پشتو
  • سایر موارد

سایر موارد

زبان های دیگر
Deutsch: Afghane
español: Afgano
eesti: Afgaan
עברית: אפגני
norsk: Afghaner
português: Afegão
русский: Афганцы
srpskohrvatski / српскохрватски: Afganci
slovenčina: Afganci
svenska: Afghaner