افغان

افغان ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره کند

  • سایر موارد

سایر موارد

زبان های دیگر
Deutsch: Afghane
español: Afgano
eesti: Afgaan
עברית: אפגני
norsk: Afghaner
português: Afegão
русский: Афганцы
srpskohrvatski / српскохрватски: Afganci
slovenčina: Afganci
svenska: Afghaner