آسیب

آسیب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

زبان های دیگر
العربية: ضرر (توضيح)
français: Dommage
日本語: ダメージ
한국어: 데미지
polski: Szkoda
русский: Шаден
svenska: Skada