آرسینوئه‌ددان

آرسینوئه‌ددان
Arsinoitherium zitteli.jpg
آرسینوئه‌ددان، Arsinoitheriidae
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
Superorder: آفریقاددان
راسته: سنگین‌پایان
تیره: †Arsinoitheriidae

آرسینوئه‌ددان (نام علمی: Arsinoitheriidae) نام یک تیره از راسته سنگین‌پایان است.

منابع

زبان های دیگر