آباس (پسر لینسئوس)

آباس، در اساطیر یونانی، پسر لینسئوس (از خانوادهٔ سلطنتی آرگوس) و هایپرمنیسترا (آخرین بازماندهٔ دنیدها) و خود، دوازدهمین پادشاه آرگوس بود. نام آباس احتمالاً از یک واژهٔ سامی گرفته شده و به معنی پدر است.

نوادگان آباس، به طور کلی آبانتیادوس نامیده می‌شدند. با این وجود، این نام به طور خاص به پرسئوس، نوادهٔ آباس و همچنین آکریسیوس، یکی از پسرانش نسبت داده می‌شود. یکی از نوادگان مؤنث او، دانائی، نیز با لقب آبانتیاس شناخته می‌شده است.

آباس، فاتح بزرگی بود و شهر آبایی در شمال فوسیس را بنیان نهاد. این شهر محل افسانه‌ای مقبرهٔ آپولون و همچنین سکونتگاه پلاسجی‌های آرگوس در تسالی است.

هنگامیکه آباس پدرش را از مرگ دانائوس مطلع کرد، از طرف او زرهٔ پدربزرگش را، که در هرا متبرک شده بود، به عنوان مژدگانی دریافت کرد. مشهور است که او در جنگاوری بسیار دهشتناک بود، آنچنان که حتی پس از مرگش، دشمنان سرزمین او با نگاه به زره‌اش پا به فرار می‌گذاشتند!

آباس از همسرش، اُکالیا (یا آگلائیا) یک دختر و سه پسر داشت که دو نفر از آنها دوقلو بودند: آکریسیوس (پدربزرگ پرسئوس) و پرویتوس. پسر دیگر او لیرکوس و تنها دخترش ایدومنه نام داشتند.بر اساس وصیتش، پس از مرگ، پسران دوقلویش جانشین او شدند. آباس، به آنان توصیه کرد که به صورت نوبتی به حکومت بپردازند. با این وجود، آن دو درگیر نزاع‌های خونینی بر سر تصاحب سرزمین پدرشان شدند، حال آنکه پیش از این رحم مادرشان را با یکدیگر شریک بودند!

  • شجره‌نامه آخایوس در اسطوره‌شناسی یونان
  • منابع

شجره‌نامه آخایوس در اسطوره‌شناسی یونان

شجره‌نامهٔ آخایوس در اسطوره‌شناسی یونان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اورانوس
 
گایا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کرونوس
 
رئا
 
اوکئانوس
 
تتیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ممفیس
 
 
لیبیا
 
پوزئیدون
 
 
 
نیلوس
 
ایناخوس
 
ملیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلوس
 
آگنور
 
 
 
تلفاسا
 
 
فورونئوس
 
یو
 
زئوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کادموس
 
کیلیکس
 
ائوروپه
 
فینیکس
 
آخیرو
 
 
 
اپافوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هارمونیا
 
 
دانائوس
 
آجیپتوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پلیدروس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگاوه
 
 
هایپرمنسترا
 
لینسئوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آتونوئه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آباس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سمله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آکریسیوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانائی
 
زئوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پرسئوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زبان های دیگر
català: Abant (rei)
čeština: Abás
Deutsch: Abas (Argos)
Ελληνικά: Άβας ο Αργείος
español: Abas de Argos
eesti: Abas
magyar: Abasz
ქართული: აბანტი
Latina: Abas (Argos)
srpskohrvatski / српскохрватски: Abant (argivski kralj)
slovenčina: Abas (syn Lynkea)
српски / srpski: Абант
Türkçe: Abas (kral)
українська: Абант (цар Аргоса)