Teoloogia summa

Disambig gray.svg  See artikkel räägib Aquino Thomase teosest; Albert Suure teose kohta vaata artiklit Teoloogia summa (Albert Suur); Firenze Antoninuse teose kohta vaata artiklit Teoloogia summa (Antoninus Firenzest)

Summa theologica, 1596

"Teoloogia summa" ( ladina keeles "Summa theologica" 'teoloogiline summa' või "Summa theologiae" 'teoloogia summa') on Aquino Thomase tähtsaim teos. See on mõeldud teoloogiaõpikuks algajatele ning sisaldab oma aja katoliikliku teoloogia kõik tähtsamad õpetused.

Ta töötas selle kallal aastatel 12671273 (mõnedel andmetel alustas ta tööd 1265 või 1266). Ta ei jõudnud seda täielikult lõpuni viia.

Erinevalt Aquino Thomase teisest mahukast teosest " Summa paganate vastu" ei ole Teoloogia summa mõeldud mittekatoliiklaste veenmiseks (ei ole apologeetilise iseloomuga). Sellegipoolest on ta suurelt jaolt nimetatud teose süstemaatilisem edasiarendus.

Teose ülesehitus

Kuigi teos koosneb nimeliselt kolmest osast, jaguneb ta tegelikult viieks osaks:

Prima pars ('esimene osa'):


See jaguneb järgmisteks traktaatideks ja küsimusteks:

 • 1. Püha õpetuse ( teoloogia) loomus ja ulatus

Traktaat Jumalast

 • Küsimus 2. Jumala olemasolu
 • Küsimus 3. Jumala lihtsusest
 • 4. Jumala täiuslikkus
 • 5. Headusest üldse
 • 6. Jumala headus
 • 7. Jumala lõpmatus
 • 8. Jumala olemasolu asjades
 • 9. Jumala muutumatus
 • 10. Jumala igavesus
 • 11. Jumala ühtsus
 • 12. Kuidas Jumal meile teada on
 • 13. Jumala nimed
 • 14. Jumala teadmisest
 • 15. Ideedest
 • 16. Tõest
 • 17. Väärusest
 • 18. Jumala elu
 • 19. Jumala tahe
 • 20. Jumala armastus
 • 21. Jumala õiglus ja arm
 • Küsimus 22. Jumala ettehoole
 • Küsimus 23. Predestinatsioonist
 • Küsimus 24. Eluraamat
 • 25. Jumala vägi
 • 26. Jumala õndsusest
 • 27. Jumala Isikute pärinemine
 • 28. Jumalikud suhted
 • 29. Jumalikud Isikud
 • 30. Isikute mitmesus Jumalas
 • 31. Sellest, mis kuulub Jumalas ühtsuse või mitmesuse juurde
 • 32. Jumalike Isikute teadmine
 • 33. Isa Isikust
 • 34. Poja Isikust
 • 35. Kujust
 • Küsimus 36. Püha Vaimu Isikust
 • 37. Püha Vaimu nimest Armastus
 • 38. Püha Vaimu nimest Annina
 • 39. Isikutest olemuse suhtes
 • 40. Isikutest võrreldes suhete või omadustega
 • 41. Isikutest mõisteliste aktide suhtes
 • 42. Jumalike isikute võrdsusest ja sarnasusest
 • 43. Jumalike Isikute missioon

Traktaat loomisest

 • 44. Loodute pärinemine Jumalast, ja kõikide asjade algpõhjusest
 • 45. Viis, kuidas asjad algpõhjusest välja voolavad
 • 46. Loodute kestuse algusest
 • 47. Asjade erinevusest üldse
 • 48. Asjade erinevusest iseäranis
 • 49. Kurja põhjus

Traktaat inglitest

 • 50. Inglite substantsist absoluutselt vaadelduna
 • 51. Inglitest võrreldes kehadega
 • 52. Inglitest koha suhtes
 • 53. Inglite liikumisest koha suhtes
 • 54. Inglite teadmisest
 • 55. Inglite teadmise meediumist
 • 56. Inglite teadmisest mittemateriaalsete asjade kohta
 • 57. Inglite teadmisest materiaalsete asjade kohta
 • 58. Viisist, kuidas inglid teavad
 • 59. Inglite tahe
 • 60. Inglite armastusest
 • 61. Inglite esiletulemisest loomuliku olemise järjekorras
 • 62. Inglite täiuslikkusest
 • 63. Inglite kurjus patu seisukohalt
 • 64. Deemonite karistud

Traktaat kuue päeva tööst

 • 65. Kehaliste loodute loomise töö
 • 66. Loomise järgust eristamise poole
 • 67. Eristamistööst iseeneses
 • 68. Teise päeva tööst
 • 69. Kolmanda päeva tööst
 • 70. Ehtimistööst neljanda päeva puhul
 • 71. Viienda päeva tööst
 • 72. Kuuenda päeva tööst
 • 73. Asjadest, mis kuuluvad seitsmenda päeva juurde
 • 74. Kõigist seitsmest päevast koos

Traktaat inimesest

 • 75. Inimesest, kes koosneb vaimsest ja kehalisest substantsist; ja esiteks sellest, mis kuulub hinge loomuse juurde
 • 76. Keha ja hinge ühendusest
 • 77. Asjadest, mis kuuluvad hinge võimete juurde üldiselt
 • 78. Hinge spetsiifilistest võimetest
 • 79. Arulistest võimetest
 • 80. Himulistest võimetest üldse
 • 81. Meelelisuse võimest
 • 82. Tahtest
 • 83. Vabast tahtest
 • 84. Kuidas hing kehaga ühenduses olles saab aru kehalistest asjadest endast madalamal
 • 85. Arusaamise viisist ja järjekorrast
 • 86. Mida meie aru teab materiaalsetes asjades
 • 87. Kuidas aruline hing teab iseennast ja kõike iseendas
 • 88. Kuidas inimese hing teab endast kõrgemal olevat
 • 89. Lahutatud hinge teadmisest
 • 90. Inimese hinge valmistamisest
 • 91. Esimese inimese keha valmistamisest
 • 92. Naise valmistamisest
 • 93. Inimese valmistamise lõpp
 • 94. Esimese inimese seisundist ja olukorrast aru poolest
 • 95. Esimese inimese tahtesse puutuvatest asjadest, nimelt armust ja õiglusest
 • 96. Valitsusest, mis inimesele kuulus süütuse seisundis
 • 97. Induviidi säilimisest algseisundis
 • 98. Liigi säilimisest
 • 99. Järglaste olukorrast keha poolest
 • 100. Järglaste olukorrast õigluse poolest
 • 101. Järglaste olukorrast teadmise suhtes
 • 102. Inimese eluasemest, mis on paradiis

Traktaat Jumala juhtimisest

 • 103. Asjade juhtimisest üldiselt
 • 104. Jumala juhtimise eritoimed
 • 105. Loodute juhtimisest Jumala poolt
 • 106. Kuidas üks loodu paneb teist liikuma
 • 107. Inglite kõne
 • 108. Hierarhiate ja järkude ingellikest astetest
 • 109. Halbade inglite järjestus
 • 110. Kuidas inglid toimivad kehadele
 • 111. Inglite toimimine inimesele
 • 112. Inglite missioon
 • 113. Heade inglite eestkostest
 • 114. Deemonite rünnakutest
 • 115. Kehalise loodu toimimisest
 • 116. Saatusest
 • 117. Asjadest, mis käivad kehalise toimimise juurde
 • 118. Inimese tekkimisest inimesest hinge poolest
 • 119. Inimese paljunemisest keha poolest

Prima secundae partis ('teise osa esimene'):

Inimese lõppeesmärk. Inimeste teod. Kired. Harjumused. Käsuõpetus. Arm. '

See jaguneb järgmisteks küsimusteks:


Secunda secundae partis ('teise osa teine'):

Usk. Lootus. Armastus. Tarkus. Õiglus. Vaprus. Mõõdukus. Teod, mis on kohased teatud inimestele.

Tertia pars ('kolmas osa'):

Inkarnatsioon. Kristuse elu. sakramendid. Ristimine. Konfirmatsioon. Armulaud. Patukahetsus.

Supplementum tertiae partis ('kolmanda osa täiendus' [pärast Thomase surma])

Patukahetsus (jätk). Pühad ordud. Abielu. Ülestõusmine. Lisad.

Iga osa jaguneb küsimusteks (quaestio), mis omakorda jagunevad artikliteks (articulus).

Teistes keeltes
Bahasa Indonesia: Summa Theologiae
Basa Jawa: Summa Theologiae
čeština: Summa theologiae
Esperanto: Sumo Teologia
한국어: 신학 대전
interlingua: Summa Theologiae
Nederlands: Summa theologiae
日本語: 神学大全
português: Suma Teológica
Simple English: Summa Theologica
українська: Сума теології
中文: 神学大全