Selge keele liikumine

Selge keele liikumine sai alguse pärast II maailmasõda

Selge keele liikumine (inglise plain language movement) on liikumine, mis sai alguse pärast II maailmasõda, kui paar vabatahtlikku ühendust ja üksikaktivisti ingliskeelsetes riikides selge keele liikumist eest vedama hakkasid.

Selge keel on lihtsa vormiga keel, mis on ebavajaliku info eemaldamisega arusaadavaks muudetud kõigile ühiskonna liikmetele. Siiski ei ole selge keel lihtsustatud keel. Arusaadava selge keele edasiandmine nõuab täpset sõnumi läbimõtlemist ja hoolikat lihvimist. Selge keel ei seisne ainult arusaadavuses, vaid vajalik on kogu teksti ülesehitus ehk ka visuaalsus ning teksti loogilisus. [1]

Selge keele liikumise mõte seisneb selles, et meid ei ümbritseks nii palju infomüra. Vähem infomüra aitaks kaasa oma tegevuse teadlikumale korraldamisele.

Mõnes riigis on selge keelega tegeletud aastakümneid, mujal ollakse selge keelekasutuse teadvustamisega alles algusjärgus. USAs, Kanadas ja Ühendkuningriigis hakati selge keele põhimõtetele vastavaid dokumente koostama juba 1970. aastatel.

Teistes keeltes
asturianu: Llinguaxe llanu
español: Lenguaje llano
Esperanto: Facila Lingvo
فارسی: زبان واضح
norsk: Klarspråk
norsk nynorsk: Klarspråk
português: Linguagem objetiva
suomi: Selkokieli
svenska: Klarspråk