Selge keele liikumine

Selge keele liikumine sai alguse pärast II maailmasõda

Selge keele liikumine (inglise plain language movement) on liikumine, mis sai alguse pärast II maailmasõda, kui paar vabatahtlikku ühendust ja üksikaktivisti ingliskeelsetes riikides selge keele liikumist eest vedama hakkasid.

Selge keel on lihtsa vormiga keel, mis on ebavajaliku info eemaldamisega arusaadavaks muudetud kõigile ühiskonna liikmetele. Siiski ei ole selge keel lihtsustatud keel. Arusaadava selge keele edasiandmine nõuab täpset sõnumi läbimõtlemist ja hoolikat lihvimist. Selge keel ei seisne ainult arusaadavuses, vaid vajalik on kogu teksti ülesehitus ehk ka visuaalsus ning teksti loogilisus. [1]

Selge keele liikumise mõte seisneb selles, et meid ei ümbritseks nii palju infomüra. Vähem infomüra aitaks kaasa oma tegevuse teadlikumale korraldamisele.

Mõnes riigis on selge keelega tegeletud aastakümneid, mujal ollakse selge keelekasutuse teadvustamisega alles algusjärgus. USAs, Kanadas ja Ühendkuningriigis hakati selge keele põhimõtetele vastavaid dokumente koostama juba 1970. aastatel.

Ajalugu

Enne 1970ndaid

USAs on selge keele liikumise ajalugu olnud pikk ja kirju, eesmärgiga muuta valitsuse dokumendid selgemaks. Pärast II maailmasõda toetasid föderaaltöötajad, nagu näiteks Jim Minor, selget keelt valitsuse dokumentides. [2]

1970ndad

Selge keele liikumine sai hoo sisse 1970. aastatel, kui föderaalne valitsus julgustas määruse kirjutajatel olla vähem bürokraatlikud. President Richard Nixon andis sellele hoo sisse, kui ta määras, et föderaalne register peab olema kirjutatud "lahkarvamuste tingimustel". 1977. aastal kehtestas Föderaalne Tekstide Komisjon rahvabändide raadiotele reeglid, mis olid kirjutatud lühikeste küsimuste ja vastustena, koos isiklike nimede, lausete ja selgete juhistega. Need regulatsioonid olid ilmselt esimesed, mis ilmusid täielikult selges keeles. Rahvabändide raadiod ka jätkasid nende reeglite järgimist. 1978. aastal andis president James Earl Carter hoo sisse valitsuse regulatsioonidele. Tänu sellele olid avaldatud regulatsioonid kirjutatud oluliselt selgemini. Samuti aitasid dokumentide kujunduse projekti meeskonnad paljudel kirjutada selges keeles regulatsioone ning nende avaldatud raamat "Juhised dokumentide kujundajatele" oli valitsusele abiks veel mitmeid aastaid. [2]

1980ndad

Tänu president Reaganile tehti valitsuses 1980ndatel ajutiselt edusamme. Agentuuride otsustada jäi, kas teha selgest keelest peamine eesmärk. Mõned seda ka otsustasid. Näiteks SSA (Social Security Administration) tegi endale peamiseks eesmärgiks tekste lugejatele selgemalt edastada, toimetades paljud teated selgesse keelde. Advokaatidele hakkas see huvi pakkuma. See oli oluline samm, et nad hakkaksid veenduma selge keele kasulikkuses. Professor Joseph Kimble'ist Thomas Cooley Õiguskoolist, sai selge keele liikumise aktiivne eestkõneleja ja ta on sellel teemal avaldanud ka mitmeid artikleid. [2]

1990ndad

 • Selge keele liikumise organisatsioon PLAIN andis hoo sisse mitmetele presidendi märgete rakendamistele 1998. aastal.
 • President Bill Clinton andis hoo sisse memorandumile selge keele valitsuse kirjutisteks 1998. aastal.
 • President Clinton allkirjastas kaks täidesaatvat käsku: E.O. 12866 1993. aastal ja E.O. 12988 1996. aastal.
 • Asepresident Al Gore uskus, et selge keele kasutus tugevdab rahva usaldust valitsuse suhtes. Ta hakkas igas kuus andma auhindu föderaaltöötajatele, kes võtsid ette bürokraatlikud sõnumid ja muutsid need selgesse keelde, et ka rahvas nendest aru saaks. [2]

2000ndad

 • Paljudel agentuuridel olid tugevad ja aktiivsed selge keele programmid.
 • USA valitsusametnik Arthur Levitt oli selge keele tšempion, kes sai aru, kui kriitiline on selge keel finantsilistes dokumentides.
 • FEMA (The Federal Emergency Management Agency) andis hoiatuse, öeldes, et selge keel on vajalik lugejate ohutuse jaoks. [2]

2010ndad

 • President Barack Obama allkirjastas selge keele kirjutamise akti 13. oktoobril 2010.
 • OMB (The Office of Management and Budget) andis hoo sisse elektrooniliste loetelude parandamisse 28. mail 2010.
 • President Obama andis 18. jaanuaril 2011 välja täidesaatva käsu 13563, milles seisab, et reguleeriv süsteem peab kindlustama selle, et regulatsioonid on juurdepääsetavad, järjepidevad, kirjutatud selges keeles ning nendest on lihtne aru saada.
 • OMB andis viimase hoo selge keele kirjutamise akti 13. aprillil 2011. [2]
Teistes keeltes
español: Lenguaje llano
Esperanto: Facila Lingvo
فارسی: زبان واضح
norsk: Klarspråk
norsk nynorsk: Klarspråk
português: Linguagem objetiva
suomi: Selkokieli
svenska: Klarspråk