Süsteemianalüüs

Süsteemianalüüs (inglise systems analysis) on suur süsteemide ( ökosüsteemid, biosfäär, tehnosfäär) uurimise viis süsteemis kulgevate protsesside mõistmiseks [1].

Süsteemianalüüs hõlmab probleemi püstitamist, eelduste (lihtsustuste) valikut, mõõtmist, andmetöötlust, modelleerimist ja optimeerimist [1].

Teistes keeltes