Puhvertoiteallikas

Back-UPS RS 500

Puhvertoiteallikas ehk katkematu toite allikas ehk UPS on seade, mille eesmärk on kaitsta elektritarbijaid erinevate elektrivõrgus esinevate probleemide eest. Elektrivõrgus (Euroopas 230 V) võib esineda 9 erinevat süsteemisisest probleemi, mis võivad häirida elektriga töötavate seadmete töökvaliteeti või füüsiliselt seadmeid rikkuda. Lisaks on olemas süsteemivälised probleemid, kus kas loodusliku õnnetuse või inimtegevuse tagajärjel saavad elektriliinid või muud elektripaigaldised nõnda kannatada, et tarbijateni jõudev elektrivool puudub üldse või ei vasta nõuetele.

Kõige levinumad elektrivõrgu süsteemisisesed probleemid 1-faasilistes süsteemides on:

 1. Pingelohk – kõige ohtlikum ja rahalist kahju toovam [1][2]
 2. Süsteemiavarii ehk voolukatkestus – mitte väga ohtlik ja keskmiselt rahalist kahju toov [1][2]
 3. Impulsspinge – mitte väga ohtlik ja vähe rahalist kahju toov [1][2]
 4. Liigpinge ehk ülepinge – mitte väga ohtlik ja keskmiselt rahalist kahju toov[1][2][3]
 5. Alapinge – mitte väga ohtlik ja keskmiselt rahalist kahju toov[1][2][4]
 6. Voolutõuge [1][2]
 7. Müra [1][2]
 8. Sagedushälbed [1][2]
 9. Suhteline harmoonikute sisaldis[1][2]

[5][6]

Nendest probleemidest tulenevate kadude (riistvaralised kaod, andmete kustumine ja lisatöö kaotatu kompenseerimiseks) leevendamiseks ja vältimiseks on välja mõeldud mitmesuguseid töövõtteid ja kaitseseadmeid. Üks võimalus kaitsta oma elektriga töötavaid seadmeid ja nendega seotud ressursse on kasutada sellist riistvaralist lahendust nagu UPS (inglise keelest uninterruptible power supply), mida eesti keeles kutsutakse katkematu toite allikaks või puhvertoiteallikaks. Kuigi kirjanduses kasutatakse eespool mainitud termineid ning nendest on võimalik konstrueerida ka suupäraseid lühendeid eesti keelde (näiteks KTA ehk KATA või PTA ehk PETA), on professionaalne katkematute toiteallikatega töötav personal inseneride ja müügiinimeste näol üle võtnud siiski mugava lühendi UPS. Seda moodi järgib ka antud artikkel.

UPS-i peamine ülesanne on seadmeid kaitsta toitepinge katkemise ja tugevate pingekõikumiste eest. UPS ühendatakse oma elektrilise sisendi ja väljundi abil kaitstava seadme sisendi ning elektrivõrgust (või mingist muust vahelduvvoolu energiaallikast) tuleva väljundi vahele (sellest tuleb ka sõna "puhver"). IEC (International Electrotechnical Commission) avaldas 1999. aastal standardi, mille alusel saab UPS-id jagada kvaliteediklassidesse. Standard IEC 62040-3[7] defineerib UPS-id kolme klassi – klass 1, klass 2 ja klass 3.UPS-e iseloomustavad paljud parameetrid (millest paljusid hoiavad tootjad enda teada) ning uuemate mudelitega kaasnevad uued ja täiendavad lisafunktsioonid.

2010. aasta seisuga on UPS-i iseloomustavad peamised parameetrid, mida tuleks UPS-i valikul kindlasti uurida, järgmised:

 • võimsus – kui suure võimsusega tarbijat me saame UPS-i abil kaitsta
 • kvaliteediklass – kui kvaliteetset kaitset me tahame ja kui palju me oleme nõus raha maksma
 • töötamise aeg pärast süsteemiavarii ehk voolukatkestuse saabumist – kui kaua suudab UPS toita kaitstavaid tarbijaid pärast süsteemiavarii saabumist
 • pinge – kas UPS-i sisendpinge vastab antud riigis vastavale toitepinge väärtusele ning kas UPS-i väljundpinge kvaliteet vastab tarbija sisendpinge nõuetele.
 • kasutegur – kui palju läheb energiat raisku (kiirgub soojusena ümbritsevasse ruumi)
 • töötingimused – UPS-i ümbritseva ruumi õhuniiskus, temperatuur, harvem kõrgus merepinnast.
Teistes keeltes
Bahasa Indonesia: Suplai daya bebas gangguan
বাংলা: ইউপিএস
Ελληνικά: UPS
עברית: אל-פסק
မြန်မာဘာသာ: အင်ဗာတာ
Nederlands: Noodstroomvoeding
ਪੰਜਾਬੀ: ਯੂ.ਪੀ.ਅੈਸ
پنجابی: یو۔پی۔ایس
suomi: UPS
Tiếng Việt: UPS