Pangandus

Sõnal pangandus on mitu tähendust:

  • tegevusharu: kõik pangad jt rahaasutused ning nende tegevus;[1]
  • pankade tegevus: pankade töö ja selle korraldamisel kasutatavad meetodid;[1]
  • pankade tegevusega seotud teadmised, oskused ja üldistatud töökogemused;[1]
  • pankade liigid, nende funktsioone ja töökorralduse põhimõtteid käsitlev majandusteaduse osa.[1]
Teistes keeltes