Hispaania keel

Hispaania keel (español)
KõneldakseHispaanias, Ladina-Ameerikas, Ameerika Ühendriikides ja mujal
Kokku kõnelejaid527 976 150 [1]
Keelesugulusindoeuroopa keeled
 itali keeled
  romaani keeled
   iberoromaani keeled
    hispaania keel
Ametlik staatus
Ametlik keel21 riigis
KeelehooleHispaania Keele Akadeemiate Assotsiatsioon (Kuninglik Hispaania Keele Akadeemia ja 21 muud hispaania keele akadeemiat)
Keelekoodid
ISO 639-1es
ISO 639-2spa
Keele leviala
██ Ainus ametlik keel
██ Üks ametlikest keeltest
██ Laialt kasutusel mõnes USA osariigis

Hispaania keel (español, castellano; ka kastiilia keel), on indoeuroopa keelkonna romaani rühma keel, mis on pärit Kastiilia regioonist Hispaanias ning millel on 2012. aasta seisuga 45 890 000 kõnelejat Hispaanias ja 527 976 120 kogu maailmas.[2]Seda peetakse pärast mandariini keelt teiseks kõige kõneldumaks emakeeleks maailmas.[3]

Hispaania keel arenes vulgaarladina keelest Ibeeria poolsaarelt pärast Lääne-Rooma impeeriumi kokkuvarisemist viiendal sajandil. Vanimad hispaania keele mõjudega ladinakeelsed tekstid on leitud 9. sajandil Ibeeria poolsaare põhja poolt.[4] 16. sajandi alguses jõudis hispaania keel Hispaania impeeriumi kolooniatesse, eelkõige Ameerikasse, aga ka Aafrikasse, Okeaaniasse ja Filipiinidele.[5]

Umbes 75% tänapäevasest hispaania sõnavarast on pärit ladina keelest. Samuti on mõjusid antiiksest Kreekast. Teine suurim mõjutaja on olnud araabia keel Al-Ándalusi (711–1492) aegadest. Araabia keelest pärineb umbkaudu 8% sõnavarast.[6]

Hispaania keel on üks kuuest Euroopa Liidu ametlikust keelest.[7]

Hispaania keele ajalugu

Hispaania keel kuulub indoeuroopa keelte hulka, millest kõige varasemat rekonstrueeritud keelt räägiti umbes 5000 aastat tagasi Musta mere ääres. See levis järk-järgult kaugemale ning keele eri variante hakati kasutama suurtel maa-aladel: peaaegu kogu Euroopas, Indias ning nendevahelistel aladel. Migratsiooni tulemusena kaotasid keeled omavahel kontakti ning eraldusid üksteisest. Olenemata sellest on keelte grammatiline ja osalt ka sõnavaraline ühisjoonänapäevani säilinud.[8]

Üheks suuremaks indoeuroopa keelte rühmaks olid itali keeled, mille alla kuulub ka ladina keel. Ajapikku jõudis ladina keel ka väljapoole Itaaliat. Ladina keel hakkas eristuma suure levikuala tõttu ning nii tekkis romaani keelerühm, mille hulka kuulusid esialgu ka hispaania ja katalaani keel. Hiljem hakkas eralduma üha rohkem keelesüsteeme, mis keskajal tänu rahvuste eristumisele ja riigi territoriaalsele jagunemisele said üheks rahvuslikuks sümboliks.[8]

Ladina keele juurdumine Hispaania aladel oli erinev. Need piirkonnad, mis olid seotud Roomaga, arenesid kiiremini ning olid ladina keelele vastuvõtlikumad (eriti oluline oli ladina keel kaubanduses). Teised, kaugemad piirkonnad latiniseeriti hiljem (nt Burgos, mida peetakse hispaania keele sünnipaigaks)[9]. Põhjapoolsemad alad, nagu näiteks Kastiilia, jäid Rooma impeeriumi mõjualast välja ja nende keelde tõi muudatusi läänegootide võim. Seetõttu oli nende keel tol perioodil veidi normiväline. Rooma impeeriumi langemisega kadus ka ladina keele prestiiž, mistõttu hakkasid mitmed piirkonnad kohalikku ladina keelt mugavdama.[10]

Hispaania keel on arenenud, võttes üle uuendusi teistelt rahvusrühmadelt. Kõige suurema panuse hispaania keelele on andnud araablased, kes valitsesid Hispaania aladel 8.–15. sajandil. Rekonkista ehk taasvallutuse ajal hakkasid inimesed lõunasse vallutatud aladele tagasi liikuma, tuues endaga kaasa kastiilia keele, mis ajapikku asendas rivaali araabia keele. Järgnevatel aastatel tekkisid veel erinevad keelenormid Sevillas ja Toledos.[11]

15.–16. sajandi maadeavastusperioodil levis hispaania keel ka üle mere Ameerikasse, Kanaaridele, Balkanile ja Filipiinidele.[12] 16. sajandil hakati Hispaanias kõneldavat baski keelt kasutama kirjanduslikel eesmärkidel.[13]

Kuldajastul (17. sajandil) muutus kastiilia keel põhiliseks kirjandus- ja hariduskeeleks Galicias ja aladel, kus räägiti katalaani keelt. See põhjustas erinevates piirkondades mitmekeelsuse. 19. sajandi keskel sai ka katalaani keel kirjandusliku ja kultuurikeele staatuse.[14]Tänapäeval on mõisted kastiilia ja hispaania keel sünonüümid ning esindavad rahvuslikku keelt [15], mida räägitakse Hispaanias ja 20 riigis Ameerika mandril (k.a Puerto Rico).[16]

Hispaania keele kirjapilt

Hispaania keel kasutab ladina tähestikku ning näeb välja järgnev:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.(Ch, Ll)[17].

Lisaks tavapärastele kasutatakse pööratud küsi- ja hüüumärke ¿ ja ¡. Samuti on hispaania keeles kasutusel akuutne hääldusmärk vokaalide peal: á, é, í, ó, ú. See märgib rõhulist silpi, lisaks kasutatakse seda üksiksilbiliste homofooniliste (sama häälduse, kuid erineva tähendusega) sõnade eristamiseks – si ("kui") ja ("jah"). Ainsad diakriitilised märgid on täht ⟨ñ⟩, mida peetakse erinevaks tähest ⟨n⟩ ning mõnikord ⟨u⟩ peal kasutatav treema, näiteks sõnas bilingüe (eesti k "kakskeelne").[18]

Hispaania keele grammatika

Nimi- ja omadussõna süsteemidel on kaks sugu ja kaks arvu. On olemas ka artikleid, eessõnu ja määrsõnu, millel on ainsuse kesksugu.Hispaania keeles on umbes viiskümmend pööratud verbivormi. Verbi pööramise põhimõtted on järgmised:

 • verbi aeg: minevik, olevik ja tulevik;
 • kaks minevikku: lõpetatud ja kestev minevik;
 • kolm isikut: esimene, teine ja kolmas;
 • kaks arvu: ainsus ja mitmus;
 • kolm verbilist vormi: infinitiiv ehk pöördsõna algvorm, oleviku kesksõna ja mitmuse kesksõna.[19]

Samuti kasutatakse erinevaid verbivorme, mis väljendavad formaalsust ja mitteformaalsust. Hispaania keele süntaks on eesti keelele vastupidine – täiendsõna asetatakse tavaliselt pärast nimisõna (näiteks gato grande "suur kass", gato tähendab kassi ja grande suurt).[20]Hispaania keel on klassifitseeritud kui subjekt-verb-objekt keel; kuigi nagu enamikus romaani keeltes, on sõnade järjekord varieeruv ja sõltub pigem lausest endast kui süntaksist.[21]Hispaania keel võimaldab ära jätta subjekti määravad asesõnad, sest neid näitab pöördelõpp.[22]

Hispaania keele fonoloogia

Hispaania keele hääldus on foneemiline ehk häälduspärane – loetakse, nagu on kirjas, kuid nelja erandiga. Neli peamist fonoloogilist jaotust toetuvad (1) foneemile /θ/ (teeta), (2) /s/-le silbi lõpus ja selle helimuutusele, mille käigus suulise konsonandi häälduskoht liigub häälekõrisse, (3) (s)-i hääldusele ja (4) foneemile /ʎ/ (mis muutus y-ks).

 • Foneem /θ/ (hääldatakse, kui c on enne e-d ja i-d ning ⟨z⟩ mujal) on helitu frikatiiv (nagu inglise keeles thing), mida kasutab enamik Hispaania elanikkonnast, eriti põhja- ja keskosas. Teistes kohtades, näiteks Kanaari saartel ja Lõuna-Ameerikas, liitub /θ/ /s/-ga ning sellist hääldust kutsutakse seseo´ks. Foneemilist kontrasti väljendatakse hispaania keeles sõnaga distinción.
 • Tähte ⟨h⟩ sõna alguses ja ⟨s⟩ sõna lõpus ei hääldata.
 • Tähele ⟨s⟩ vastab hispaania keeles hääletu susisev [s̺]. Enamus hispaaniakeelsest elanikkonnast Ameerikas hääldab seda nagu tavalist s-i.
 • Foneemi /ʎ/ kirjapilt on ⟨ll⟩ ning hääldatakse kui ⟨j⟩, selline nähtus kannab nime yeísmo.

Hispaania keele dialektid

Astuuria dialekt

Geograafiliselt eristatakse kolme dialekti – lääne-, kesk- ja idakeelt, mille nimetus sõltub sellest, kus seda räägitakse. Sünonüümid Astuuriaga on järgmised: bable, asturiano y leonés. Seda mõju ei leia ainult Hispaanias, vaid ka Miranda do Douros, Portugalis, kus see on ametlikult tunnustatud. Mõned astuuria keele fonoloogilised omadused (võrdlus kastiilia keelega):

 • lõppvokaalide sulgemine (e -> i, o -> u): neñu (niño), saltu (salto) või estien (este);
 • täishäälikute ⟨i⟩ ja ⟨í⟩ sisestamine enne viimast vokaali: fuíu-fue, blandiu-blando;
 • ladina konsonantliku rühma säilimine: palumbu-paloma;
 • konsonantühendi mbr lühendamine ⟨m⟩-iks: hombre -> home, lumbre -> lume;[23]
 • hääliku ⟨n⟩ palataliseerimine (hääldamine hääliku suulaelähedases keeleasendis[24]): ñariz-nariz; ñalga-nalga;
 • hääliku ⟨l⟩ palataliseerimine: lluna-luna; llichi-leche;
 • artiklikasutus omastava asesõnaga: a la mi casa;
 • mitmuse -as asemel -es: les cases, les vaques (kastiilia keeles las casas, las vacas).[25]
Aragoni dialekt

Aragoni dialekti on räägitud Aragonose Püreneede piirkondades. Mõned fonoloogilised tunnused, mis kinnitavad ladina päritolu, on järgmised:

 • ei hääldata sõnaalgulist f-i: farina-harina;
 • helitud konsonandid p, t, k: marito (marido); napo (nabo);
 • säilitatakse esialgsed rühmad -pl, -cl ja -fl: plover (llover), clamar (llamar) ja flamaradapor (llamarada);
 • sõnalõpu -ico kasutamine: gatico, cielico;
 • metatees: probe-pobre; pedricar-predicar;[25]
 • Prosoidi aktsendi muutus (prosoidi aktsent on silbi hääldamise üks variant): catolíco-católico; arbóles-árboles.[26]
Leóni dialekt
 • Ei esine yeísmo-nähtust;
 • erisused /s/ ja /θ/ vahel;
 • hääliku ⟨d⟩ osaline kaotamine: canta(d)o;[25]
 • lihtsustatud kaashäälikuühendite p, t, k kasutamine: corruto (corrupto); perfeto (perfecto).[25]
Kastiilia dialekt

Peamine tunnus, mis eristab kastiilia dialekti, on kalduvus muuta kaashäälikute gruppe, näiteks /kt/ (/θt/); aθto/ (/akto/). Häälikut ⟨d⟩ hääldatakse pehmelt, mis on tingitud Kastiilia elanike kõnemaneerist: /madriθ/ (Madrid); /deθiθ/ (decid).[25]

Hispaania (kastiilia) kirjakeel põhineb Kastiilia murdel. See on üldiselt arusaadav kõikidele hispaania keele kõnelejatele.[27]

Hispaania lõunamurded

On iseloomulikke tunnuseid, mis eristavad lõunapoolseid murdeid põhjapoolsetest. Need on järgmised:

 • kaashäälikute nõrgendamine: comer-comé; vender-vendé; animal-animá; Madrid-Madrí;
 • Yeísmo – ei eristata foneeme /ʝ/ ja /λ/;
 • osasid sõnu hääldatakse häälikute /s/, /d/ ja /θ/ puhul nii, nagu oleks tegemist raske hingamisega [ma'dri] (Madrid). S-i püüdlus põhjustab kaashäälikute geminatsiooni (geminaat – pikk konsonant, mis hääldamisel jaguneb kahte silpi [28]), mis on omavahel kontaktis: abysmal [a'bimmal].[29]

Andaluusia dialekt

Andaluusia dialektile iseloomulikud tunnused:

 • seseo ja ceceo nähtused: seseo eksisteerib Andaluusia lääne- ja keskosas. Andaluusia põhjapiirkond eristab foneeme /s/ ja /θ/, samal ajal on see ühenduses lõunaosaga, kus domineerib ceceo;
 • ⟨X⟩-i hääldamine (ortograafiline ⟨h⟩): coger [ko'he];
 • ⟨D⟩ intervokaali kaotamine: comido [ko'mio]; comprado [kom'prao];
 • heheo-nähtus: hääliku ⟨s⟩ asemel hääldatakse silbi alguses [h]: sí [hi]; demasiado [dema'hiao].[29]

Nende tegurite tõttu on andaluusia dialekti kõla teiste dialektidega võrreldes palju pehmem ja voolavam.

Extremadura dialekt

Jagatakse foneetilisi tunnuseid, mida varem näidati ⟨x⟩-i hääldamise kaudu või toetuti ladina ⟨f⟩-le (mida hääldamisel ei kasutata). Extremadura dialekt on vastupidine aragoni dialektile, mis säilitab hääliku ⟨d⟩. Lisaks võib Extremaduras kohata seseo-nähtust.[30]

Murcia dialekt

Murcias, nagu ka Extremaduras, jagatakse eespool nimetatud foneetilisi tunnuseid (näiteks hääliku ⟨x⟩ kasutamine). Lisaks esineb Murcias intervokaalse ⟨d⟩ kadumine (Granada -> Graná[31]), yeísmo ning seseo (piirkonna lõunaosas).[32]

Kanaari saarte dialekt

Kanaari saarte dialekt erineb teistest hääletu postalveolaarse afrikaadi [t̠ʃ] häälduse poolest, mis kõlab nagu [t̠ʝ]. Selge näide on sõna muchacho (poiss), mida hääldatakse [mu't̠ɨat̠ʝo] või [muyayo]. Samuti eksisteerivad Kanaari saartel seseo ja yeísmo.

Hispaania Kanaari saarte dialekt sarnaneb Kariibi mere hispaaniakeelse murdega, mida iseloomustab hingatud ⟨s⟩, kaashäälikud ja ⟨h⟩ hääldus.[33]

Gibraltari dialekt

Gibraltaril levinud llanito dialekt on kombinatsioon Andaluusia hispaania keelest ja Briti inglise keelest. Gibraltari ja Briti ülemereterritooriumide olemasolu tõttu on tagajärjeks omapärane keelekombinatsioon.[34]

Hispaania keel Eestis

Eestis on võimalik hispaania filoloogiat õppida bakalaureuseõppes peaerialana Tallinna ülikoolis[35] ja Tartu ülikoolis[36]. Lisaks on Tallinnas kaks keeltekooli, mis on spetsialiseerunud ainult hispaania keelele – Hispaania Maja[37] ja Centro Picasso[38]. Hispaania keel on ka paljude keeltekoolide õppekavas.

Vaata ka

Viited

 1. Hispaania keel. Ethnologue.com Kasutatud 02.01.2018
 2. Hispaania keel. Ethnologue.com Kasutatud 02.01.2018.
 3. Summary by language size. Ethnologue.com Kasutatud 02.01.2018.
 4. Vergaz, Miguel A."La RAE avala que Burgos acoge las primeras palabras escritas en castellano." El mundo, 7. november 2010. Kasutatud 03.01.2018.
 5. Penny, Ralph 2002. A History of the Spanish Language. Cambridge: University Press. https://books.google.ee/books?id=ZjcrhyQlFa0C&pg=PA2&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false Spanish overseas
 6. Dworkin, Steven N. 2012. A History of the Spanish Lexicon: A Linguistic Perspective. Oxford: Oxford University Press. p. 83. ISBN 0199541140. Kasutatud 03.01.2018.
 7. Official Languages. United Nations Kasutatud 01.01.2018.
 8. 8,0 8,1 Penny, Ralph 2002. A History of the Spanish Language. Indo-European, Latin and Romance. Cambridge: University Press. p. 2-4 [1] Kasutatud 04.01.2018
 9. Penny, Ralph 2002. A History of the Spanish Language.The Latin of Spain. Cambridge: University Press. p. 8-9 [2] Kasutatud 04.01.2017
 10. Penny, Ralph 2002. A History of the Spanish Language. Moors and Christians. Cambridge: University Press. p. 16-18 [3] Kasutatud 04.01.2018
 11. Penny, Ralph 2002. A History of the Spanish Language. Moors and Christians. Cambridge: University Press. p. 16-18 [4] Kasutatud 04.01.2018
 12. Penny, Ralph 2002. A History of the Spanish Language. Spanish overseas. Cambridge: University Press. p. 21-22 [5] Kasutatud 04.01.2018
 13. Penny, Ralph 2002. A History of the Spanish Language. Standard Spanish. Cambridge: University Press. p. 21-22 [6] Kasutatud 04.01.2018
 14. Penny, Ralph 2002. A History of the Spanish Language. Standard Spanish. Cambridge: University Press. p. 21-22 [7] Kasutatud 04.01.2018
 15. Penny, Ralph 2002. A History of the Spanish Language.Castilian and Spanish Cambridge: University Press. p. 30 [8] Kasutatud 04.01.2018
 16. Instituto Cervantes. 2014. El español: una lengua viva. Demografía del español: número de hispanohablantes y previsión de crecimiento. p. 7 [9] Kasutatud 02.01.2018
 17. Diccionario panhispánico de dudas. Abecedario. Kasutatud 02.01.2018.
 18. Real Academia Española 1832. Diccionario de la lengua castellana. Tilde. Kasutatud 02.01.2018.
 19. www.esfacil.eu. Modes and tenses in Spanish Kasutatud 03.01.2018
 20. Spanishdict. Adjective placement. Kasutatud 01.01.2018.
 21. Spanish Sentence Structure: A Beginner's Guide Kasutatud 01.01.2018.
 22. Subject Pronouns in Spanish Kasutatud 01.01.2018.
 23. Matey, Ana 2009. Las lenguas de España, formación y evolución, sus variedades dialectales. Preparadores. p. 21. Kasutatud 03.01.2018
 24. Eesti keele käsiraamatu veebilehekülg. Häälikud ja foneemid. Kasutatud 04.01.2018
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 25,4 Conde, Rubén 2016. ¿Cuáles son los dialectos de España? Comunidad Unono, 9.september Kasutatud 03.01.2018
 26. Cáceres Ramírez, Orlando 2015. El acento prosódico. About español, 31.detsember. Kasutatud 03.01.2018
 27. Skrivanek tõlkebüroo: Keeled (hispaania keel). Kasutatud 03.01.2018
 28. Langemets, Margit, Tiits, Mai, Valdre, Tiia, Veskis, Leidi, Viks, Ülle, Voll, Piret 2009. Eesti keele seletav sõnaraamat. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus. Kasutatud 03.01.2018
 29. 29,0 29,1 Conde, Rubén 2016. ¿Cuáles son los dialectos de España? Comunidad Unono, 9. september Kasutatud 03.01.2018
 30. Conde, Rubén 2016. ¿Cuáles son los dialectos de España? Comunidad Unono, 9. september Kasutatud 03.01.2018
 31. García Sánchez, Jerónimo 2017. Diccionario Murciano – Español (en orden alfabético). Saber es práctico, 13. märts Kasutatud 03.01.2018
 32. Conde, Rubén 2016. ¿Cuáles son los dialectos de España? Comunidad Unono, 9.september Kasutatud 03.01.2018
 33. Khodorkovsky, Maria 2008. 10 Spanish Dialects: How Spanish is Spoken Around the World. Altalang, 13. november Kasutatud 04.01.2018
 34. Khodorkovsky, Maria 2008. 10 Spanish Dialects: How Spanish is Spoken Around the World. Altalang, 13. november Kasutatud 04.01.2018
 35. Tallinna Ülikool. Bakalaureuseõpe. Hispaania keel ja kultuur. Kasutatud 03.01.2018.
 36. Tartu Ülikool. Bakalaureuseõpe. Hispaania keel ja kirjandus. Kasutatud 03.01.2018
 37. Hispaania Maja. Kasutatud 03.01.2018
 38. Centro Picasso Kasutatud 03.01.2018
Teistes keeltes
адыгабзэ: Испаныбзэ
Адыгэбзэ: Эспаныбзэ
Afrikaans: Spaans
Akan: Spanish
Alemannisch: Spanische Sprache
አማርኛ: እስፓንኛ
armãneashti: Limba ispańolâ
arpetan: Castilyan
Avañe'ẽ: Karaiñe'ẽ
Aymar aru: Kastilla aru
azərbaycanca: İspan dili
Bahasa Indonesia: Bahasa Spanyol
Bahasa Melayu: Bahasa Sepanyol
bamanankan: Espankan
Bân-lâm-gú: Se-pan-gâ-gí
башҡортса: Испан теле
беларуская: Іспанская мова
беларуская (тарашкевіца)‎: Гішпанская мова
भोजपुरी: स्पेनिश भाषा
Bikol Central: Tataramon na Espanyol
བོད་ཡིག: སེ་པན་སྐད།
bosanski: Španski jezik
brezhoneg: Spagnoleg
ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ: ᨅᨔ ᨔᨄᨎᨚᨒ
български: Испански език
català: Castellà
Cebuano: Kinatsila
Чӑвашла: Испан чĕлхи
čeština: Španělština
Chamoru: Españót
Chavacano de Zamboanga: Lengua Español
Chi-Chewa: Chispanezi
chiShona: ChiSpanish
Cymraeg: Sbaeneg
davvisámegiella: Spánskkagiella
Deitsch: Schpaanisch
ދިވެހިބަސް: އިސްޕެނިޝް
Diné bizaad: Naakaii bizaad
dolnoserbski: Špańšćina
Dorerin Naoero: Dorerin Pain
emiliàn e rumagnòl: Spagnôl
español: Idioma español
Esperanto: Hispana lingvo
estremeñu: Luenga castellana
euskara: Gaztelania
eʋegbe: Spangbe
Fiji Hindi: Spanish bhasa
føroyskt: Spanskt mál
français: Espagnol
Frysk: Spaansk
Gaeilge: An Spáinnis
Gaelg: Spaainish
Gagana Samoa: Fa'asipaniolo
Gagauz: İspan dili
Gàidhlig: Spàinntis
ГӀалгӀай: ХIиспаной мотт
贛語: 西班牙語
ગુજરાતી: સ્પેનિશ ભાષા
客家語/Hak-kâ-ngî: Sî-pân-ngà-ngî
한국어: 스페인어
հայերեն: Իսպաներեն
hornjoserbsce: Španišćina
বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী: স্প্যানিশ ঠার
interlingua: Lingua espaniol
Interlingue: Hispan
ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut: ᓯᐸᐃᓂᑎᑐᑦ
isiXhosa: IsiSpain
isiZulu: IsiSpeyini
íslenska: Spænska
italiano: Lingua spagnola
עברית: ספרדית
kalaallisut: Spanskisut
Kapampangan: Espanyol (amanu)
къарачай-малкъар: Испан тил
ქართული: ესპანური ენა
kaszëbsczi: Szpańsczi jãzëk
қазақша: Испан тілі
kernowek: Spaynek
Kinyarwanda: Icyesipanyole
Кыргызча: Испан тили
кырык мары: Испани йӹлмӹ
Kiswahili: Kihispania
Kongo: Kispanya
Kreyòl ayisyen: Lang panyòl
kriyòl gwiyannen: Èspangnòl
лакку: Спанс маз
لۊری شومالی: زڤون اْسپانیایی
latviešu: Spāņu valoda
Lëtzebuergesch: Spuenesch
лезги: Испан чIал
lietuvių: Ispanų kalba
Limburgs: Castiliaans
lingála: Lispanyoli
Lingua Franca Nova: Espaniol (lingua)
Livvinkarjala: Ispanien kieli
la .lojban.: sanbau
македонски: Шпански јазик
Māori: Reo Pāniora
მარგალური: ესპანური ნინა
مازِرونی: ایسپانیولی
Minangkabau: Bahaso Spanyol
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Să̤-băng-ngà-ngṳ̄
монгол: Испани хэл
မြန်မာဘာသာ: စပိန်ဘာသာစကား
Nāhuatl: Caxtillahtolli
Nederlands: Spaans
Nedersaksies: Spaans
नेपाल भाषा: स्पेनी भाषा
日本語: スペイン語
Napulitano: Lengua spagnuola
Nordfriisk: Spoonsk spriak
Norfuk / Pitkern: Spanish
norsk: Spansk
norsk nynorsk: Spansk
Nouormand: Espangnô
Novial: Spanum
occitan: Espanhòu
олык марий: Испан йылме
oʻzbekcha/ўзбекча: Ispan tili
Pangasinan: Salitan Espanyol
پنجابی: ہسپانوی
Papiamentu: Spaño
Patois: Panish
Перем Коми: Эспаннёл кыв
ភាសាខ្មែរ: ភាសាអេស្ប៉ាញ
Picard: Éspaingnol
Piemontèis: Lenga spagneula
Plattdüütsch: Spaansche Spraak
português: Língua castelhana
Qaraqalpaqsha: İspan tili
qırımtatarca: İspan tili
reo tahiti: Reo Paniora
Ripoarisch: Schpanische Sproch
română: Limba spaniolă
rumantsch: Lingua spagnola
Runa Simi: Kastilla simi
русиньскый: Шпанєльскый язык
саха тыла: Испаан тыла
संस्कृतम्: स्पैनिश भाषा
Sängö: Espanyöl
Seeltersk: Spoanske Sproake
Sesotho: Sespain
Sesotho sa Leboa: Sespan
Setswana: Sespan
sicilianu: Lingua spagnola
Simple English: Spanish language
SiSwati: Sipanishi
slovenčina: Španielčina
slovenščina: Španščina
словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ: Їспанїискъ ѩꙁꙑкъ
Soomaaliga: Af-Isbaanish
Sranantongo: Spanyorotongo
српски / srpski: Шпански језик
srpskohrvatski / српскохрватски: Španski jezik
svenska: Spanska
tarandíne: Lènga spagnole
татарча/tatarça: Испан теле
Tiếng Việt: Tiếng Tây Ban Nha
ትግርኛ: ስፓኒሽ
Tok Pisin: Tok Spen
Tshivenda: Spanish
Türkçe: İspanyolca
Türkmençe: Ispan dili
Twi: Spanish
тыва дыл: Испан дыл
удмурт: Испан кыл
українська: Іспанська мова
ئۇيغۇرچە / Uyghurche: ئىسپان تىلى
Vahcuengh: Vah Sihbanhyaz
vepsän kel’: Ispanijan kel'
Volapük: Spanyänapük
文言: 西班牙語
West-Vlams: Spoans
Winaray: Kinatsila
Wolof: Wu-ispaañ
吴语: 西班牙语
Xitsonga: Xipaniya
ייִדיש: שפאניש
Yorùbá: Èdè Spéìn
粵語: 西班牙文
Zazaki: İspanyolki
Zeêuws: Spaons
žemaitėška: Ispanu kalba
中文: 西班牙语