Helivaljus

Heli iseloomustavad suurused
ja nende tasemed [1]
Suurus
(ühik)
Tase
(ühik)
Helirõhk p
( Pa)
Helirõhu tase (SPL) Lp
(dB SPL)
Heliintensiivsus I
(W/m2)
Heliintensiivsuse tase LI
(dB SIL)
Helivõimsus Pak
( W)
Helivõimsuse tase LPak
(dB PWL)
Helienergia W
( J)
Helienergia tase LW
(dB SWL)
Helienergia tihedus E
(J/m3)
Helienergia tiheduse tase LE
(dB-SEL)
Helivaljus N
(sone)
Helivaljuse tase LN
(phone)

Helivaljus on akustikas heliaistingu subjektiivne mõõt, [2] mis väljendab heli kõrvaga tajutavat valjust. [3].

Helivaljus oleneb helirõhu tasemest ja helisagedusest, liitheli korral ka selle komponentide ajalisest vahekorrast.

Igapäevakeeles on helivaljuse tähenduses kasutusel ka helitugevus (resp heli tugevus).

Samavaljuskõverad

Helivaljuse sõltuvust sagedusest näitavad samavaljuskõverad, mis on saadud erinevatel helirõhu tasemetel heliaistingute võrdlemise teel helivaljusega sagedusel 1000 Hz (see on valitud etalonsageduseks). Teiste sagedustega helide valjuse määramiseks võrdsustatakse kuulmise teel tundmatu heli põhjustatud heliaistingu tugevus etalonheli tasemega. Selleks reguleeritakse mõõdetaval sagedusel audiomeetrit kasutades helitase selliseks, et heli oleks kuuldav niisama valjult kui etalonheli sagedusel 1000 Hz, mille helirõhu tase on teada.

Kõige laiemalt on tuntud H. Fletcheri ja W. A. Munsoni samavaljuskõverad artiklist, mis ilmus 1933. a ajakirjas Acoustic Society of America. [4] Edasiste uuringute alusel täpsustatud kujul esitab neid kõveraid ISO standard 226:2003. [5]

Samavaljuskõverad

Üldine tendents on selline, et mida madalam on puhta tooni heli sagedus, seda suurem peab olema helirõhu tase, et heli oleks tajutav niisama valjuna kui etalonheli sageduseha 1000 Hz. Kuid erinevatel helivaljuse nivoodel on sõltuvused erinevad. Kui tugevate helide korral on see sõltuvus kordades, siis väga nürkade helide puhul on erinevus tuhandetes kordades.

Kõige tundlikum on inimkõrv sagedusvahemikus 2...4 kHz.

Veelgi kõrgemate sageduste suunas väheneb kõrva tundlikkus, kuid mitte monotoonselt sagedusest sõltuvalt, vaid tundlikkuse mõningase kasvuga uuesti sagedustel üle 8 kHz ja edasi praktiliselt kuni ülemise kuulmispiirini.

Helivaljuse ühikute foon (Phon) ja soon (Sone) omavaheline seos
Teistes keeltes
العربية: جهارة
català: Volum (so)
Deutsch: Lautheit
English: Loudness
français: Sonie
hrvatski: Glasnoća
magyar: Hangosság
Nederlands: Luidheid
日本語: 音の大きさ
norsk nynorsk: Lydstyrke
polski: Głośność
português: Volume (som)
Simple English: Loudness
українська: Гучність звуку
中文: 響度