Euroopa Liidu rajajad

Robert Schuman, üks ühtse Euroopa rajajatest.

Euroopa Liidu rajajad on hulk isikuid, keda on tunnustatud olulise panuse eest Euroopa ühtsuse ning praeguse Euroopa Liidu arengusse. Rajajate hulka kuulub väga mitmesuguseid inimesi vastupanuvõitlejatest advokaatideni, keda kõiki ühendavad sarnased ideaalid: rahulik, ühtne ja jõukas Euroopa.[1]