Euroopa Liidu rajajad

Robert Schuman, üks ühtse Euroopa rajajatest.

Euroopa Liidu rajajad on hulk isikuid, keda on tunnustatud olulise panuse eest Euroopa ühtsuse ning praeguse Euroopa Liidu arengusse. Rajajate hulka kuulub väga mitmesuguseid inimesi vastupanuvõitlejatest advokaatideni, keda kõiki ühendavad sarnased ideaalid: rahulik, ühtne ja jõukas Euroopa. [1]

Euroopa ühtsusele aluse panijad

Euroopa Liit loetleb oma kodulehel rajajatena järgmisi mehi [1]:

 • Konrad Adenauer (Saksamaa): "pragmaatiline demokraat ja väsimatu ühendaja".
 • Joseph Bech (Luksemburg): "väikese riigi otsustav roll Euroopa lõimumises".
 • Johan Willem Beyen (Holland): "plaan ühisturu loomiseks".
 • Winston Churchill (Suurbritannia): "üleskutse luua Euroopa Ühendriigid".
 • Alcide De Gasperi (Itaalia): "Euroopa demokraatia ja vabaduse hingestatud vahendaja".
 • Walter Hallstein (Saksamaa): "Euroopa kiiret lõimumist edendanud diplomaat".
 • Sicco Mansholt (Holland): "põllumees, vabadusvõitleja ja tõeline eurooplane".
 • Jean Monnet (Prantsusmaa): "ühendav jõud Euroopa Liidu sünni taga".
 • Robert Schuman (Prantsusmaa): "Euroopa lõimumisprojekti arhitekt".
 • Paul-Henri Spaak (Belgia): "Euroopa visionäär ja andekas veenja".
 • Altiero Spinelli (Itaalia): "järeleandmatu föderalist".

Mõned teised allikad räägivad vähematest nimedest. [2]