Egotsentriline koordinaadistik

Egotsentriline koordinaadistik (inglise keeles egocentric coordinate system) on inimese enda paiknemisest ruumis lähtuv kolmemõõtmeline koordinaadisüsteem.

Egotsentrilise koordinaadistiku koordinaatteljed on:

  • ette-taha
  • üles-alla
  • vasakule-paremale

Vaata ka

  • Allotsentriline koordinaadistik
  • Allotsentrism
  • Egotsentrism