Diskreetimissagedus

Analoogsignaal
Digitaalsignaal
Analoogsignaali diskreetimisel saadakse rida üksikväärtusi – diskreete

Diskreetimissagedus ehk näiduvõtusagedus ehk sämplimissagedus (ingl sampling rate, sampling frequency) on sagedus, mis määrab pideva signaali diskreetimisel saadud üksikväärtuste – diskreetide – arvu sekundis. Diskreetimissageduse mõõtühik on herts (Hz). Vastavalt diskreetimisperiood (sampling period ehk sampling interval) tähendab diskreetidevahelist ajavahemikku.[1].

Teistes keeltes