Arve

Arve (inglise keeles invoice), ka faktuur, on müüja poolt ostjale esitatav dokument kauba maksumuse, tasumise tähtaja ja tingimuste kohta.

Sõna 'arve' viitab nii müüjale kui ka ostjale. Ostja seisukohalt on arve kuludokument, ostuarve (inglise keeles sales invoice) ning müüja seisukohalt tuludokument, müügiarve (inglise keeles purchase invoice).

Arve Eesti Vabariigis

Vastavalt Käibemaksuseaduse paragrahvile 37 on müüja kohustatud väljastama kauba võõrandamise või teenuse osutamise korral arve seitsme kalendripäeva jooksul, arvates kauba ostjale lähetamise või kättesaadavaks tegemise või teenuse osutamise päevast või tagama, et arve väljastaks sama tähtaja jooksul müüja nimel tegutsev isik või kauba soetaja või teenuse saaja.

Kui käive tekib kauba või teenuse eest osalisel või täielikul makse laekumisel, tuleb arve väljastada seitsme kalendripäeva jooksul, arvates kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise päevast.

Arvet ei pea väljastama kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel füüsilisele isikule isiklikuks otstarbeks, välja arvatud kaugmüügi, uue transpordivahendi võõrandamise ja ühendusevälise riigi füüsilisele isikule müüdava kauba ekspordina käsitamise korral. Arvet ei pea väljastama ka kauba võõrandamisel või teenuse osutamisel, kui vastavat käivet ei maksustata käibemaksuga.

Dokumenti, sealhulgas kreeditarvet, millega muudetakse algset arvet ja millel on viide sellele arvele, käsitatakse arvena.

Kauba soetaja või teenuse saaja võib väljastada arve maksukohustuslase või välisriigi maksukohustuslase poolt talle võõrandatud kauba või osutatud teenuse kohta, kui poolte vahel on enne käibe toimumist sõlmitud kirjalik kokkulepe selles, et kauba soetaja või teenuse saaja väljastab arve ning maksukohustuslane või välisriigi maksukohustuslane aktsepteerib seda. Kokkulepe peab sisaldama arvete maksukohustuslasepoolse või välisriigi maksukohustuslase poolse aktsepteerimise korda.

Arve võib väljastada paberil või kauba soetaja või teenuse saaja nõusolekul elektrooniliselt. Arvele tuleb märkida:

1) arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev;
2) maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number;
3) kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress;
4) kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel;
5) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
6) kauba kogus või teenuse maht;
7) kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
8) kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
9) maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
10) tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Käibemaksusumma märgitakse kroonides.


Lihtsustatud arve võib väljastada, kui arvel olev summa ei ületa 2500 krooni ilma käibemaksuta, järgmistel juhtudel:

1) reisijateveo teenuse osutamisel;
2) parkimisautomaadi, automaattankla makseterminali ja muude samalaadsete aparaatide väljatrükitava arve korral.

Lihtsustatud arvele märgitakse arvele vähemalt järgmised andmed:

1) arve väljastamise kuupäev;
2) maksukohustuslase nimi, maksukohustuslasena registreerimise number;
3) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
4) maksustatav summa;
5) tasumisele kuuluv käibemaksusumma.

Maksukohustuslane, kellele väljastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 10 loetletud nõuetele vastav arve, on kohustatud sellele arvele märkima oma nime ja maksukohustuslasena registreerimise numbri.

Teistes keeltes
Afrikaans: Faktuur
العربية: فاتورة
Bahasa Indonesia: Tagihan
Bahasa Melayu: Invois
беларуская (тарашкевіца)‎: Інвойс
български: Фактура
català: Factura
čeština: Faktura
dansk: Faktura
Deutsch: Rechnung
English: Invoice
español: Factura
Esperanto: Fakturo
euskara: Faktura
한국어: 송장
हिन्दी: चालान
Ido: Fakturo
italiano: Fattura
עברית: חשבונית
Nederlands: Factuur
日本語: 送り状
norsk: Faktura
português: Fatura
română: Factură
русский: Инвойс
Simple English: Invoice
slovenčina: Faktúra (účet)
српски / srpski: Фактура
srpskohrvatski / српскохрватски: Faktura (račun)
suomi: Lasku
svenska: Faktura
Tiếng Việt: Hóa đơn
Türkçe: Fatura
中文: 发票