List of Japanese prefectures by population

This is a list of Japanese prefectures by population.

Japanese prefectures by annual population change (Oct 1, 2010 to Sep 30, 2011).

For details of administrative divisions of Japan, see Prefectures of Japan.

Prefectures of Japan ranked by population as of October 1, 2015

Figures here are according to the official estimates of Japan as of October 1, 2011,[1] except for the census population held on October 1, 2010.[2] Population is given according to the de jure population concept for enumerating the people. That is, a person was enumerated at the place where he or she usually lived, and was counted as the population of the area including the place. Ranks are given by the estimated population as of October 1, 2011.

Rank Prefectures Japanese Capital Est. Area (km²) Est. Total Population Est. Male Population Est. Female Population Annual Change (Oct 1, 2010 to Sep 30, 2011) Est. Population of Japanese Nationality
1 Tōkyō-to 東京都 Shinjuku-ku 2,188.67 13,195,974 6,523,551 6,672,423 36,586 12,869,205
2 Kanagawa-ken 神奈川県 Yokohama-shi 2,415.86 9,058,094 4,543,383 4,514,711 9,763 8,934,423
3 Ōsaka-fu 大阪府 Ōsaka-shi 1,899.28 8,861,012 4,279,771 4,581,241 -4,233 8,698,609
4 Aichi-ken 愛知県 Nagoya-shi 5,165.12 7,416,336 3,705,395 3,710,941 5,617 7,261,898
5 Saitama-ken 埼玉県 Saitama-shi 3,798.08 7,207,139 3,612,453 3,594,686 12,583 7,117,493
6 Chiba-ken 千葉県 Chiba-shi 5,156.61 6,214,148 3,095,664 3,118,484 -2,141 6,134,596
7 Hyōgo-ken 兵庫県 Kōbe-shi 8,396.16 5,581,968 2,669,033 2,912,935 -6,165 5,504,516
8 Hokkaido 北海道 Sapporo-shi 83,457.00 5,485,952 2,591,405 2,894,547 -20,467 5,467,326
9 Fukuoka-ken 福岡県 Fukuoka-shi 4,978.51 5,079,291 2,397,299 2,681,992 7,323 5,038,034
10 Shizuoka-ken 静岡県 Shizuoka-shi 7,780.50 3,749,274 1,846,407 1,902,867 -15,733 3,694,014
11 Ibaraki-ken 茨城県 Mito-shi 6,095.72 2,957,706 1,474,297 1,483,409 -12,064 2,918,842
12 Hiroshima-ken 広島県 Hiroshima-shi 8,479.70 2,855,045 1,377,843 1,477,202 -5,705 2,823,615
13 Kyōto-fu 京都府 Kyōto-shi 4,613.21 2,631,671 1,262,660 1,369,011 -4,421 2,589,740
14 Niigata-ken 新潟県 Niigata-shi 12,583.83 2,362,158 1,142,365 1,219,793 -12,292 2,350,786
15 Miyagi-ken 宮城県 Sendai-shi 7,285.77 2,326,735 1,129,926 1,196,809 -21,430 2,314,761
16 Nagano-ken 長野県 Nagano-shi 13,562.23 2,142,167 1,041,409 1,100,758 -10,282 2,115,329
17 Gifu-ken 岐阜県 Gifu-shi 10,621.17 2,070,908 1,002,276 1,068,632 -9,865 2,037,356
18 Gunma-ken 群馬県 Maebashi-shi 6,362.33 2,000,514 984,456 1,016,058 -7,554 1,966,343
19 Tochigi-ken 栃木県 Utsunomiya-shi 6,408.28 2,000,010 993,515 1,006,495 -7,673 1,974,639
20 Fukushima-ken 福島県 Fukushima-shi 13,782.76 1,989,834 967,024 1,022,810 -39,230 1,981,379
21 Okayama-ken 岡山県 Okayama-shi 7,113.23 1,940,559 930,802 1,009,757 -4,717 1,922,457
22 Mie-ken 三重県 Tsu-shi 5,777.31 1,847,223 899,880 947,343 -7,501 1,816,423
23 Kumamoto-ken 熊本県 Kumamoto-shi 7,404.79 1,812,575 851,512 961,063 -4,851 1,805,009
24 Kagoshima-ken 鹿児島県 Kagoshima-shi 9,188.82 1,698,695 793,523 905,172 -7,547 1,692,899
25 Yamaguchi-ken 山口県 Yamaguchi-shi 6,114.09 1,442,428 680,028 762,400 -8,910 1,430,683
26 Ehime-ken 愛媛県 Matsuyama-shi 5,678.33 1,423,406 669,671 753,735 -8,087 1,416,061
27 Nagasaki-ken 長崎県 Nagasaki-shi 4,105.47 1,417,423 661,501 755,922 -9,356 1,411,261
28 Shiga-ken 滋賀県 Ōtsu-shi 4,017.36 1,413,513 698,387 715,126 2,736 1,393,683
29 Okinawa-ken 沖縄県 Naha-shi 2,276.49 1,401,066 687,245 713,821 8,248 1,393,451
30 Nara-ken 奈良県 Nara-shi 3,691.09 1,395,845 660,457 735,388 -4,883 1,386,694
31 Aomori-ken 青森県 Aomori-shi 9,644.55 1,362,820 640,699 722,121 -10,519 1,359,540
32 Iwate-ken 岩手県 Morioka-shi 15,278.89 1,314,076 627,232 686,844 -16,071 1,309,060
33 Ōita-ken 大分県 Ōita-shi 6,339.74 1,191,430 562,753 628,677 -5,099 1,182,985
34 Ishikawa-ken 石川県 Kanazawa-shi 4,185.67 1,166,309 563,490 602,819 -3,479 1,156,771
35 Yamagata-ken 山形県 Yamagata-shi 9,323.46 1,161,214 557,200 604,014 -7,710 1,155,565
36 Miyazaki-ken 宮崎県 Miyazaki-shi 7,735.99 1,130,983 531,007 599,976 -4,250 1,127,069
37 Toyama-ken 富山県 Toyama-shi 4,247.61 1,087,745 524,274 563,471 -5,502 1,077,203
38 Akita-ken 秋田県 Akita-shi 11,636.28 1,074,858 504,513 570,345 -11,139 1,071,848
39 Wakayama-ken 和歌山県 Wakayama-shi 4,726.29 995,010 467,776 527,234 -7,188 990,288
40 Kagawa-ken 香川県 Takamatsu-shi 1,876.55 991,947 478,232 513,715 -3,895 985,272
41 Yamanashi-ken 山梨県 Kōfu-shi 4,465.37 857,459 419,666 437,793 -5,616 845,769
42 Saga-ken 佐賀県 Saga-shi 2,439.65 846,787 398,758 448,029 -3,001 843,185
43 Fukui-ken 福井県 Fukui-shi 4,189.88 802,906 388,396 414,510 -3,408 792,667
44 Tokushima-ken 徳島県 Tokushima-shi 4,146.74 780,236 370,323 409,913 -5,255 776,346
45 Kōchi-ken 高知県 Kōchi-shi 7,105.16 758,469 356,257 402,212 -5,987 755,431
46 Shimane-ken 島根県 Matsue-shi 6,707.96 712,292 340,649 371,643 -5,105 707,588
47 Tottori-ken 鳥取県 Tottori-shi 3,507.28 585,494 279,362 306,132 -3,173 582,023
Japan 日本国 Tōkyō-to 377,954.84 127,798,704 62,183,725 65,614,979 -258,648 126,180,135
Rank Prefectures Japanese Capital Est. Area (km²) Census Population Oct 1, 2010 Latest Census Population Oct 1, 2015[3] Population Change 2010-2015 % Change 2010 Population Density (/km²)[4] 2015 Population Density (/km²)
1 Tōkyō-to 東京都 Shinjuku-ku 2,188.67 13,159,388 13,513,734 354,346 2.7% 6,029.22 6,174.40
2 Kanagawa-ken 神奈川県 Yokohama-shi 2,415.86 9,048,331 9,127,323 78,992 0.9% 3,749.43 3,778.08
3 Ōsaka-fu 大阪府 Ōsaka-shi 1,899.28 8,865,245 8,838,908 -26,337 -0.3% 4,665.46 4,653.82
4 Aichi-ken 愛知県 Nagoya-shi 5,165.12 7,410,719 7,484,094 73,375 1.0% 1,435.85 1,448.97
5 Saitama-ken 埼玉県 Saitama-shi 3,798.08 7,194,556 7,261,271 66,715 0.9% 1,897.57 1,911.83
6 Chiba-ken 千葉県 Chiba-shi 5,156.61 6,216,289 6,224,027 7,738 0.1% 1,205.08 1,207.00
7 Hyōgo-ken 兵庫県 Kōbe-shi 8,396.16 5,588,133 5,536,989 -51,144 -0.9% 664.82 659.47
8 Hokkaido 北海道 Sapporo-shi 83,457.00 5,506,419 5,383,579 -122,840 -2.2% 65.73 64.51
9 Fukuoka-ken 福岡県 Fukuoka-shi 4,978.51 5,071,968 5,102,871 30,903 0.6% 1,020.24 1,024.98
10 Shizuoka-ken 静岡県 Shizuoka-shi 7,780.50 3,765,007 3,701,181 -63,826 -1.7% 481.88 475.70
11 Ibaraki-ken 茨城県 Mito-shi 6,095.72 2,969,770 2,917,857 -51,913 -1.7% 485.21 478.67
12 Hiroshima-ken 広島県 Hiroshima-shi 8,479.70 2,860,750 2,844,963 -15,787 -0.6% 336.69 335.50
13 Kyōto-fu 京都府 Kyōto-shi 4,613.21 2,636,092 2,610,140 -25,952 -1.0% 570.46 565.80
14 Niigata-ken 新潟県 Niigata-shi 12,583.83 2,374,450 2,305,098 -69,352 -2.9% 187.71 183.18
15 Miyagi-ken 宮城県 Sendai-shi 7,285.77 2,348,165 2,334,215 -13,950 -0.6% 319.35 320.38
16 Nagano-ken 長野県 Nagano-shi 13,562.23 2,152,449 2,099,759 -52,690 -2.4% 157.95 154.82
17 Gifu-ken 岐阜県 Gifu-shi 10,621.17 2,080,773 2,032,533 -48,240 -2.3% 194.98 191.37
18 Gunma-ken 群馬県 Maebashi-shi 6,362.33 2,008,068 1,973,476 -34,592 -1.7% 314.43 310.18
19 Tochigi-ken 栃木県 Utsunomiya-shi 6,408.28 2,007,683 1,974,671 -33,012 -1.6% 312.1 308.14
20 Fukushima-ken 福島県 Fukushima-shi 13,782.76 2,029,064 1,913,606 -115,458 -5.7% 144.37 138.84
21 Okayama-ken 岡山県 Okayama-shi 7,113.23 1,945,276 1,922,181 -23,095 -1.2% 272.81 270.23
22 Mie-ken 三重県 Tsu-shi 5,777.31 1,854,724 1,815,827 -38,897 -2.1% 319.74 314.30
23 Kumamoto-ken 熊本県 Kumamoto-shi 7,404.79 1,817,426 1,786,969 -30,457 -1.7% 244.78 241.33
24 Kagoshima-ken 鹿児島県 Kagoshima-shi 9,188.82 1,706,242 1,648,752 -57,490 -3.4% 184.87 179.43
25 Yamaguchi-ken 山口県 Yamaguchi-shi 6,114.09 1,451,338 1,405,007 -46,331 -3.2% 235.92 229.80
26 Ehime-ken 愛媛県 Matsuyama-shi 5,678.33 1,431,493 1,385,840 -45,653 -3.2% 250.67 244.06
27 Nagasaki-ken 長崎県 Nagasaki-shi 4,105.47 1,426,779 1,377,780 -48,999 -3.4% 345.25 335.60
28 Shiga-ken 滋賀県 Ōtsu-shi 4,017.36 1,410,777 1,413,184 2,407 0.2% 351.85 351.77
29 Okinawa-ken 沖縄県 Naha-shi 2,276.49 1,392,818 1,434,138 41,320 3.0% 615.45 629.98
30 Nara-ken 奈良県 Nara-shi 3,691.09 1,400,728 1,365,008 -35,720 -2.6% 378.17 369.81
31 Aomori-ken 青森県 Aomori-shi 9,644.55 1,373,339 1,308,649 -64,690 -4.7% 141.3 135.69
32 Iwate-ken 岩手県 Morioka-shi 15,278.89 1,330,147 1,279,814 -50,333 -3.8% 86.01 83.76
33 Ōita-ken 大分県 Ōita-shi 6,339.74 1,196,529 1,166,729 -29,800 -2.5% 187.93 184.03
34 Ishikawa-ken 石川県 Kanazawa-shi 4,185.67 1,169,788 1,154,343 -15,445 -1.3% 278.64 275.78
35 Yamagata-ken 山形県 Yamagata-shi 9,323.46 1,168,924 1,122,957 -45,967 -3.9% 124.55 120.44
36 Miyazaki-ken 宮崎県 Miyazaki-shi 7,735.99 1,135,233 1,104,377 -30,856 -2.7% 146.2 142.76
37 Toyama-ken 富山県 Toyama-shi 4,247.61 1,093,247 1,066,883 -26,364 -2.4% 256.08 251.17
38 Akita-ken 秋田県 Akita-shi 11,636.28 1,085,997 1,022,839 -63,158 -5.8% 92.37 87.90
39 Wakayama-ken 和歌山県 Wakayama-shi 4,726.29 1,002,198 963,850 -38,348 -3.8% 210.53 203.93
40 Kagawa-ken 香川県 Takamatsu-shi 1,876.55 995,842 976,756 -19,086 -1.9% 528.6 520.51
41 Yamanashi-ken 山梨県 Kōfu-shi 4,465.37 863,075 835,165 -27,910 -3.2% 192.02 187.03
42 Saga-ken 佐賀県 Saga-shi 2,439.65 849,788 833,245 -16,543 -1.9% 347.09 341.54
43 Fukui-ken 福井県 Fukui-shi 4,189.88 806,314 787,099 -19,215 -2.4% 191.63 187.86
44 Tokushima-ken 徳島県 Tokushima-shi 4,146.74 785,491 756,063 -29,428 -3.7% 188.16 182.33
45 Kōchi-ken 高知県 Kōchi-shi 7,105.16 764,456 728,461 -35,995 -4.7% 106.75 102.53
46 Shimane-ken 島根県 Matsue-shi 6,707.96 717,397 694,188 -23,209 -3.2% 106.19 103.49
47 Tottori-ken 鳥取県 Tottori-shi 3,507.28 588,667 573,648 -15,019 -2.6% 166.94 163.56
Japan 日本国 Tōkyō-to 377,954.84 128,057,352 127,110,047 -947,305 -0.7% 338.13 336.31
Other Languages