Ψυχαγωγικά μαθηματικά

Στα ψυχαγωγικά μαθηματικά η συμπλήρωση μαγικών τετραγώνων γίνεται με διάφορες μεθόδους όπως για παράδειγμα η σιαμέζικη

Τα ψυχαγωγικά μαθηματικά είναι ένας όρος για τα μαθηματικά που χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγία (αναψυχή) και όχι για αυστηρή έρευνα και εφαρμογή με βάση την επαγγελματική δραστηριότητα, αν και δεν περιορίζονται κατ' ανάγκη ως εγχείρημα μόνο για ερασιτέχνες. Περιλαμβάνουν συχνά μαθηματικούς γρίφους και παιχνίδια.

Πολλά θέματα στον τομέα αυτόν δεν απαιτούν γνώση προηγμένων μαθηματικών ή ψυχαγωγικών μαθηματικών, συχνά απευθύνονται σε παιδιά ή ανεκπαίδευτους ενήλικες, εμπνέοντας την περαιτέρω μελέτη τους στο θέμα.[1]

άλλες γλώσσες