Πολυτροπική αλληλεπίδραση

Η πολυτροπική αλληλεπίδραση (multimodal interaction) παρέχει στον χρήστη ενός συστήματος διαφορετικούς τρόπους (modes) να αλληλεπιδρά με αυτό. Μια πολυτροπική διεπιφάνεια (multimodal interface) παρέχει αρκετά εργαλεία για την είσοδο και έξοδο των δεδομένων.